Bar Aquarium

Rekonstrukcí původního baru jsme byli pověřeni klientem pro nějž jsme měli možnost již dříve pracovat. Jednalo se o Cafébar, kde byla poprvé použita parametricky generovaná struktura. Spokojenost s předchozí spoluprací značně usnadnila proces návrhu.

Prostor kavárny - baru je umístěn v zadní přístavbě měšťanského domu, která pochází z 90.let 20.století. Při rekonstrukci došlo k očištění od letitých nánosů „designu“ a provzdušnění prostoru vybouráním původních dekorativních oblouků. Přístavba vyplňuje celý pozemek a proto je jediným zdrojem denního světla původní světlík.

Z počátku investor trval na zachování původního názvu „Bar Fontána“, v průběhu prací ale došlo ke změně. Název zde posloužil jako zdroj inspirace konceptu pojednání prostoru. Volné asociace: fontána - gejzír - hladina vody evokují dynamický, tvarově i barevně proměnlivý děj. Tato proměnlivost světelných podmínek, mihotání světla, barev a odlesků je propsána do interiéru formou zvlněné struktury ze světlovodných vláken. Aby její účinek byl co nejvýraznější je celý prostor pojednán monochromaticky. Světlo vytváří barevnou informaci zatímco stroze pojednaný prostor se zaměřuje na její zhmotnění. Důležitý je povrch dopadu světla - jeho struktura, jemný kontrast mezi matnými a lesklými plochami.

Prostor je zabarvován světelnou strukturou ze světlovodných vláken. Vlákna o průměru 3mm prochází 12 skleněnými rámy, které určují výslednou morfologii. Celkem bylo použito přes 1000m vláken a dva světelné zdroje, které vytvářejí postupné přelévání barev skrze vlákna. Lze regulovat rychlost barevné změny nebo ji zcela pozastavit v určitém tónu.

Struktura je navržena metodou parametrického designu, kde na základě námi vytvořeného softwarového nástroje, byly po zadání určitých parametrů generovány různé tvarové varianty. Ty byly prověřovány ve vizualizacích a následně opět měněny. Základními parametry, které je možno měnit jsou rozměry a vzdálenost skleněných rámů, jejich zvlnění ovládané pomocí rádiusů řídících kružnic, počet vláken procházejících přes rám, jejich zhuštění atd. Metoda parametrického designu nesloužila jen pro hledání optimálního tvaru, ale především pro snadné vytvoření výrobních výkresů skleněných rámů a přesné určení potřebné délky vláken.

Nový název „Aquarium“ je odvozen od 6m širokého akvária, které je zakomponováno do předstěny. Společně se světelnou strukturou vytváří hlavní dominantu prostoru a kompenzují tak chybějící výhled do ulice. V otevíratelné předstěně jsou umístěny technologie akvária a také zdroje světlovodných vláken. Jemná síť vláken slouží zároveň jako zvukolam. RGB LED pásky uložené na skleněných rámech slouží k případnému přisvětlení a dobarvení prostoru. 

studie: 2011
realizace: 2012
lokalita: Uherské Hradiště
autor: Michal Kutálek / Next Level Studio
spolupráce: Viktor Johanis
foto: Martin Kocich
plocha: 70m2

ocenění:
Grand Prix Architektů 2013 - čestné uznání v kategorii Interiér
Bar roku - Czech Gastronomy Awards 2012 (regionální vítěz - Zlínský kraj)

Galerie:

Schéma:

Další projekty architekta

Ing. arch. Michal Kutálek

Next Level Studio

Studio bylo založeno Michalem Kutálkem v roce 2008, od kdy byly postupně realizovány první příklady „parametrického designu - digitální architektury" na území ČR. Typickým rysem tvorby je snaha...

Copyright ArchTV 2024 & HARO Czech - web pro každého