Prosklené fasády Sipral v projektu Galerie Šantovka

Společnost Sipral a.s. dodává širokou paletu prosklených konstrukcí od obvodových plášťů budov přes okenní a dveřní konstrukce a střešní světlíky až k protipožárním proskleným konstrukcím, interiérovým proskleným příčkám, stínicím a přístupovým systémům. Hlavním výrobním programem společnosti jsou prefabrikované fasádní konstrukce. Takto realizované fasádní obvodové pláště přesahují v současné době více než 70 % obratu. V projektu Galerie Šantovka sehrála firma roli dodavatele proskleného obvodového pláště. Hlavní dodávkou na projektu Galerie Šantovka byly rastrové fasády o výměře cca 7 500 m2 rozčleněné do čtyř hlavních zaoblených částí, takzvaných blobů, které jsou propojeny rovnými fasádami vstupů do centra. Fasády jsou provedeny z hliníkového systému Schüco FW50+HI. Pro povrchovou úpravu profilů byl použit práškový lak s odstínem RAL 9005 mat. Půdorysný tvar fasád připomíná v podstatě nepravidelnou elipsu, která je rozdělena na exteriérovou část fasády a směrem do interiéru zabíhá fasáda blobu jako obchodní pasáž. U větší části fasád tvoří zasklení fasádu objektu a ve třetím patře přechází fasáda v zábradlí na terasách v exteriéru a v interiéru pak zábradlí ochozu horního patra galerie. Zasklení vnější fasády je provedeno z izolačních dvojskel, v místě stropní desky je použito jednoduché smaltované vrstvené sklo slepené s izolační vanou, v interiéru jsou použita pouze jednoduchá vrstvená skla. Vzhledem ke tvarové složitosti byly všechny fasády modelovány ve 3D softwaru. Specifickým prvkem exteriérových fasád je probarvené zasklení ve formě různě barevných svislých pruhů rozdílných šířek. Finálnímu návrhu předcházelo několikaměsíční hledání, testování a vzorkování ideálního řešení vedoucí ke splnění požadavků architekta. Barevný design je tvořen pomocí speciální potištěné fólie, která byla mokrým procesem, za velmi specifických a přísně kontrolovaných podmínek, nanesena na vnitřní stranu vnější tabule dvojskla fasády. U neprůhledných částí je fólie umístěna mezi tabulemi vrstveného skla, z nichž jedna tabule je navíc ze smaltovaného skla, aby byla dodržena neprůhlednost fasády v požadovaných částech. Výsledný efekt je velmi zajímavý, neboť při pohledu na fasádu z různých stran či úhlů případně za odlišných světelných podmínek v exteriéru i interiéru vzniká pokaždé jiný dojem a vnímání barev fasády.

Montáž fasád byla prováděna z fasádního lešení. Nejprve byl osazen a srovnán hliníkový rastr příslušné části fasády a následně byla fasáda zasklena. Vzhledem k velkým rozměrům (až 1 056 x 4 006 mm) a tedy i vysoké váze většiny exteriérových dvojskel byl pro montáž použit minijeřáb, který byl umístěn na terase, střeše nebo dokonce v patře příslušného blobu a sklo bylo transportováno mezi fasádou a lešením na místo určení, kde bylo osazeno. Výhodou použitého jeřábku bylo, že umožňoval dálkové ovládání, nebylo tedy nutné mít u něj dalšího člověka jako obsluhu. Finální zalištování fasády bylo prováděno následně z nůžkových plošin.

Součástí dodávky fasád byly také výplně otvorů. Ve venkovních fasádách Sipral dodával 28 ks dvoukřídlých dveří a 2 ks jednokřídlých dveří systému Schüco ADS 70.HI vybavených zavírači, koordinátory zavírání, automatickými zástrčemi a panikovými hrazdami na obou křídlech. Dále dvě dvoukřídlé posuvné stěny systému Schüco ASS 70.HI a 12 ks automatických posuvných dveří (z toho dvoje protipožární). V interiérových fasádách bylo dodáno 29 ks dvoukřídlých dveří sloužících jako vstup do obchodních jednotek ze systému Schüco ADS 50NI. Součástí obou křídel dveří jsou automatické pohony napojené na EPS, které slouží k ovládání těchto dveří a v případě vyhlášení požárního poplachu se tyto dveře otevřou. Předmětem dodávky bylo i několik okenních výplní systému Schüco AWS 75.HI.

V neposlední řadě bych zmínil dodávku venkovního a vnitřního přístupového systému Rostek sloužícího k následné údržbě, opravám a čištění fasád. V exteriéru je do fasády kotvena hliníková kolejnice s pojezdovými vozíčky pro umožnění přístupu horolezcům. V interiéru objektu je pod světlíky instalována taktéž kolejnice ukotvená do ocelové konstrukce světlíků. Po těchto kolejnicích se pohybuje 5 ks speciálních lávek sloužících pro údržbu a mytí konstrukcí světlíků. Všechny tyto konstrukce byly instalovány za použití různých typů nůžkových či kloubových plošin.

vedoucí projektu:    Josef Juráš hlavní
projektant:    Petr Mikulanda
stavbyvedoucí:    Antonín Beneš
koordinátor:    Jaroslav Šimáček

SIPRAL a. s.
Třebohostická 5a/3165, 100 00 Praha 10
tel.: 296 565 111, fax: 296 565 444
 
Galerie:
Copyright ArchTV 2024 & HARO Czech - web pro každého