Fasádní šindele Prefa pomohly nadčasové proměně prvorepublikové vily

Bydlení kousek za Prahou se v poslední době stává čím dál atraktivnější pro všechny generace uživatelů. Vyhledávány jsou klidné lokality s pěkným přírodním rámcem, veškerou sítí služeb a dobrou dopravní dostupností hlavního města.

Takovou lokalitu hledala i dvojice pražských lékařů. Jejich sen se splnil, když se jim na Benešovsku podařilo koupit prvorepublikovou vilu s poměrně rozsáhlým pozemkem. Původně zamýšleli několikapatrovou vilu prodat, velký pozemek rozdělit a na oddělené části pozemku vybudovat přízemní rodinný dům typu bungalov. Dříve než tak učinili, je však zajímal názor odborníků. Spojili se proto s pražským architektonickým ateliérem David Architekti a po vzájemné diskuzi se rozhodli pro rekonstrukci a dostavbu domu. Dnes již je rekonstrukce domu hotova a díky nevšední přístavbě budí zaslouženou pozornost všech kolemjdoucích. K naší otázce, v jakém stavu se dům nacházel před rekonstrukcí, autor návrhu přestavby Ing. Arch. Aleš David uvádí: „Dům se nacházel v původním, udržovaném stavu. Sloužil jako letní víkendové sídlo. Ve třicátých letech minulého století jej postavil s největší pravděpodobností některý z místních stavitelů bez většího přispění architekta. Dům vypadal z venku velký, nicméně byl spíše vysoký a jeho vnitřní prostor byl malý.


Jaké byly nejzásadnější požadavky investora na rekonstrukci?
„Přáním investora bylo pokud možno odbývat rozhodující část budoucího bydlení na jednom podlaží. To u původní dispozice vilky nebylo možné a spíše se v ní běhalo po schodech,“ dodává s úsměvem arch. David. „Vybudovat proto dle požadavku investora ložnici ve druhém nadzemním podlaží již prostorově nevycházelo. Zrodil se tak nápad rozšířit obytný prostor domu o přístavbu.“

Jak jste dospěli k nepravidelnému tvaru přístavby ve tvaru hrušky?
„Původně jsme chtěli úplně zachovat funkcionalistický ráz domu a ve stejném duchu ho i rozšířit. Pro vytvoření ložnice v přízemí domu se však již proporce domu natolik změnily, že to jednoduše přestalo fungovat. Postupnými kroky jsme se propracová­vali ke tvaru přístavby, který tam je dnes. Dospěli jsme k tomu, že přístavba musí být vytvořena jako novotvar, který bude nutné od původního domu opticky oddělit a že se musíme přestat snažit tvářit, že to tady bylo odjakživa. Tvar měl hodně dlouhou genezi. Naší ambicí nikdy nebylo dělat architekturu neuchopitelných tvarů. Vznikl však z požadavku vytvořit dole větší pokoj a nahoře menší pokoj. Ve skicách nám posléze začal vycházet tvar, který nám zpočátku připadal jako bláznivý. Nakonec jsme však zvoleným směrem pokračovali. Na závěr jsme zjistili, že je to spolu jak výtvarně, tak i funkčně v souladu. Nová přístavba působí mnohem subtilněji jako ženská a původní stavba je chlap, o kterého se může opřít,“ dodává s lehkou mírou nadsázky arch. David.

Jaké stavební řešení jste zvolili?
„Když jsme dospěli ke tvaru, začali jsme koumat jak to postavit. Variant byla řada. Do ocelové konstrukce se nám nechtělo, uvažovali jsme i o betonové skořepině. Nakonec jsme dospěli k názoru, že to zkusíme udělat jako dřevostavbu. Konstrukci jsme si vymysleli, nicméně nebylo snadné sehnat někoho, kdo by se chtěl do její výstavby pustit. Oplechování pak bylo jediné, co nás napadlo, jak vytvořený tvar opláštit.“

Jak jste přišli na opláštění fasádními šindeli Prefa
„Náš původní záměr byl opláštit celou konstrukci titanzinkem. Pak přišel zástupce klempířské firmy Klips s návrhem opláštit celou přístavbu hliníkovými fasádními šindeli Prefa. Nás by to určitě nenapadlo. Nicméně později nám to z mnoha důvodů přišlo jako lepší nápad. Šindele Prefa byly lehčí než původně zamýšlený titanzinek, snadno se tvarovaly a opravdu měly výrazně nižší hmotnost. To nás přesvědčilo. Důležitá pro nás byla i přírodní stříbrná barva šindelů z důvodu, aby se v letních horkých dnech interiér dřevostavby nepřehříval,“ vysvětluje arch. David.
Klíčovým momentem pro úspěšné zvládnutí celé akce bylo nalézt realizační firmu, která by dokázala náročné opláštění nově vzniklého „hruškoidu“ prakticky provést. Realizace se ujali zkušení pracovníci klempířské společnosti Klips s. r. o. Ta působí na trhu déle než 25 let a již dříve dokázala stejnými šindeli Prefa opláštit sportovní halu v Dolních Břežanech.
Jednatel společnosti, Ing. Igor Nekolný, k průběhu akce říká: „Musím říci, že bez předchozích zkušeností, které jsme získali při realizaci opláštění sportovní haly v Dolních Břežanech, bychom asi tuto zakázku nevzali. Tam jsme si ověřili, že navržený šindel lze použít právě na tyto oblé tvary fasád či střech.“

V čem spočívala největší zajímavost realizace opláštění?
Zajímavostí byla opravdu celá řada. Poprat jsme se museli kupříkladu s detaily do fasády zapuštěných žaluzií kulatých oken. V počátcích realizace jsem skutečně netušil, jak to vyřešíme, dodává nyní s úsměvem Ing. Nekolný a pokračuje: „Pokud jsme se však něčeho báli nejvíce, tak to byly malé poloměry zakřivení v některých místech fasády. Věděli jsme, že šindel zvládne větší zakřivení fasády bez problémů. Nicméně zde byla i místa s malým poloměrem zakřivení a zde jsme skutečně netušili, jak se nám je podaří vykroužit a co bude šindel v povrchu fasády dělat. Při pokládce bylo totiž nutné neustále zachovávat vodorovnou linii šindelů. Jejich vertikální vazba je na třetiny, takže není vidět žádná diagonální spára. Nicméně vodorovná linka vidět je. Zachovat ji bylo velmi důležité. To se nám podařilo i díky tomu, že jsme některé šablony vyrobili individuálně na místní zakřivení. Jejich výška musela být upravena na úroveň vodorovné linie. To byl z mého pohledu největší problém a jsem rád, že se nám ho podařilo vyřešit.“

Jak se vám s materiály ­Prefa pracovalo?
„Střešní a fasádní materiály Prefa využíváme od roku 2004. To, že s nimi pracujeme již tak dlouhou dobu svědčí o tom, že s nimi pracujeme rádi. Materiály Prefa jsou lehké, tvárné, trvanlivé a tím pro klempíře velmi dobře zpracovatelné. Pracuje se s nimi velmi dobře i při nižších venkovních teplotách. Vlastnosti materiálů Prefa ocení i investoři požadující barevné provedení své střechy nebo fasády. Povrchové úpravy výrobků této značky jsou mimořádně kvalitní, nepraskají při ohýbání ve výrobě ani při zpracování na stavbě, k čemuž u jiných materiálů může docházet. I to je důvod, proč s Prefou spolupracujeme tak dlouho.“
V závěru našeho setkání jsme se nemohli nezeptat Ing. Arch. Davida, jak je s výsledkem realizace spokojen ten, komu bude vila po rekonstrukci sloužit. Tedy investor. K tomu arch. David poznamenává:
„Musím říci, že naše spolupráce s investorem byla skutečně nadstandardní. Investory jsme o našich záměrech nemuseli nijak zvlášť přesvědčovat. Dokonce bych řekl, že se nám s velkou důvěrou takříkajíc „odevzdali“. V tom vidím jejich velkou odvahu. Nyní jsem moc rád, že jsme je nezklamali a že se jim výsledek naší práce líbí. Jsem rád, že se jim líbí, jak se dá dům po rekonstrukci obývat. Jak jej vzali za svůj nový domov a zcela se s ním ztotožnili,“ dodává na závěr Ing. Arch. Aleš David.

Galerie:

 

David architekti

České architektonické studio je vedené dvěma architekty Ing. arch. I g o r e m  D a v i d e m   a Ing. arch. A l e š e m  D a v i d e m. Studio tvoří všestranný, léty prověřený tým architektů, inženýrů a designérů, který zajišťuje veškeré práce...

Copyright ArchTV 2024 & HARO Czech - web pro každého