Zateplením střechy lze dosáhnout značných energetických úspor

Neizolovanou střechou uniká až 30 % celkové energie. Nejen, že tak vzniká prostor, který navyšuje celkové měsíční náklady skrze ztrátu tepla, ale chováme se tak i zcela nešetrně k životnímu prostředí. Proto je potřeba dbát na komplexní izolaci domu, která je vyrobená z kvalitních materiálů. Jak na zateplení střechy jsme se zaměřili s odborníky ze společnosti URSA.

Nároky na kvalitu staveb se v posledních letech razantně zpřísňují, zejména z důvodu ochrany životního prostředí. Proto je nutné vybírat skutečně kvalitní materiály, nehledě na to, zda se chystáme na rekonstrukci nebo stavbu nového domu. „Vždy dbáme na správnou skladbu střechy, s ohledem na dostatečně dimenzované zateplení minerální vlnou. Důsledně aplikovaná a vrstvená izolace zajistí správnou funkčnost celé konstrukce,“ vysvětluje Tereza Vojancová, architekta ze společnosti URSA.

Požadavky na součinitele prostupu tepla

 

Součinitel prostupu tepla U vyjadřuje izolační schopnost celého souvrství konstrukce – tedy všech vrstev včetně jejich tlouštěk. „A čím je hodnota součinitele nižší, tím se konstrukce umí lépe bránit únikům tepla,“ vysvětluje Tereza Vojancová. Vzhledem k tomu, že se legislativa stále vyvíjí, tak hodnoty, které byly dříve označovány jako doporučené pro pasivní dům, budou brzy hodnotami cílovými. „Každému bych proto doporučila zateplovat již nyní na parametry pasivního domu. Navýšení ceny při použití větších tlouštěk izolace je zanedbatelné. Hlavní položku totiž činí práce v kombinaci s dalšími materiály potřebnými na realizaci střešní konstrukce,“ vysvětluje Vojancová.

Příklady izolací URSA a jejich součinitel prostupu tepla v případě zateplení šikmé střechy

To znamená, že v případě jednorázové investice do kvalitnějšího zateplení hned v počátku, lze očekávat úspory na následných každoročních výdajích na energii. „Ukažme si úsporu při použití kvalitnější izolace v praxi. Pokud využijeme minerální izolaci URSA DF 38, která má součinitele tepelné vodivosti 0,038W/mK, bude nutná tloušťka této izolace 460 mm. Ovšem při použití URSA SF 32 PLUS s lambdou 0,031 W/mK, bude stačit izolace o tloušťce 400 mm,“ vysvětluje Tereza Vojancová a pokračuje: „Tento šesticentimetrový rozdíl v tloušťce izolací ukazuje na fakt, že objem podkroví se při použití izolace s nižší lambdou zvětší o 8 m³ a podlahová plocha se světlou výškou větší než 2,3 m se zvětší o 8 %.“

Společnost URSA nabízí minerální izolace, které podléhají i těm nejpřísnějším standardům a řadí se tak mezi nejkvalitnější na českém trhu. Jsou vyrobené v Německu a berou ohled na životní prostředí. Mimo jiné nabízí také skvělé akustické a protipožární vlastnosti. Zejména na zateplení podkroví se kladou zvýšené nároky – je třeba dbát zvýšenou pozornost na pečlivé provedení, aby v konstrukci nehrozila kondenzace a tím i celkové degradace objektu (statické funkce jako nosnost a stabilita).

Vhodné způsoby zateplení šikmé střechy

V České republice se nejčastěji zatepluje šikmá střecha způsobem mezi a pod krokvemi neboli zateplením zdola. Krokve pak jsou zpravidla prvkem šikmé střechy, který podpírá celou nosnou konstrukci. „Zateplení zdola je hojně využíváno. Jedná se o nejrozšířenější způsob proto, že zde není nutné manipulovat s těžkými konstrukčními elementy a jedná se o standardní osvědčenou metodu,“ vysvětluje architekta Vojancová.

Druhým způsobem zateplení střechy je zateplení shora. Tento způsob umožňuje minimalizovat vliv tepelných mostů na výsledné vlastnosti konstrukce. „Zateplení shora neboli nadkrokevní zateplení konstrukce se využívá především z estetických důvodů, nebo pokud mají domy malou světlou výšku podkroví a nemůžeme si dovolit jít moc dolů s podhledem. Díky němu není pro rekonstrukci nutná demontáž původních nižších vrstev střechy,“ vysvětluje Vojancová.

Zateplení zdola:

Výhody zateplení zdola:

 1. Standardní osvědčená metoda
 2. Provádění možné i v zimním, chladném a deštivém období
 3. Odstranění tepelných mostů pod krokvemi
 4. Není nutné manipulovat s těžkými konstrukčními elementy
 5. Nic složitého na provádění a zaškolení
 6. Vše může být provedeno jednou sádrokartonářskou firmou, která zajistí realizaci vnitřních prostor
 7. Nízkonákladová cena
 8. Lze provádět formou DIY

Zateplení shora:

Výhody zateplení shora:

 1. Pro rekonstrukci není nutná demontáž původních vrstev níže, a tak je možné v domě stále bydlet
 2. Variabilita vzhledu interiéru, vyšší komfort bydlení
 3. Lze přiznávat krokve
 4. Vysoká tolerance k tvarové přesnosti (např. rovinnost) nosné konstrukce
 5. Vše může být provedeno jednou (střechařskou) firmou, výnosnost zakázky
 6. Akceptovatelná cena
 7. Ekonomická výhodnost, investiční příležitost
 8. Vytažení ploch „kondenzace“ z nosného systému konstrukce

Nad kvalitním zateplením střechy je třeba se zamyslet, a to nejen z pohledu toho, kdo dům bude obývat, ale i z pohledu projektanta a stavaře – čili skutečně komplexně. Dohromady tak vytvoří dům, který bude pro svého budoucího obyvatele skutečným domovem, jaký si přál: promyšlený, energeticky nenáročný, z kvalitních materiálů a pohodlný pro život.

Více informací naleznete na www.ursa.cz.

Copyright ArchTV 2024 & HARO Czech - web pro každého