Xella dodala materiál pro výstavbu bytového domu Křídlovická

Bytový dům na Křídlovické ulici zaplnil proluku a vytvořil základ budoucího nároží. Na něj v dalším období naváže i plánovaný bytový dům na Václavské ulici, který bude mít shodné architektonické rysy. Autor objektu, Zdeněk Fránek, se rozhodl pro výrazné výtvarné řešení -  stavbu ve tvaru L pojal jako terasově ustupující hmoty a nárožní věž.

Architektonický návrh je výsledkem jednoduchého formálního experimentu, v němž autor tematicky navázal na horizontálně členěné fasády a historické články sousedních domů „Tento princip je i vepsán do hloubi povrchu domu pomocí teras a balkonů. Nárožní věž je změkčena oblými rohy a napovídá budoucímu propojení ulic Václavské a Křídlovické. Dům pak bude tvořit nároží, což je důležitý kontext pro pochopení formy domu,“ říká Ing. Arch. Zdeněk Fránek ke svému projektu.

Protože se stavba nachází v záplavové zóně, má kvůli stoleté vodě zvýšené přízemí. To je určeno komerčnímu využití, horní patra tvoří byty ve standartních velikostech od 1+kk po 3+kk. Každý byt má nějakou zajímavou přednost, která by měla zpříjemnit bydlení v tomto objektu. V suterénu jsou pak společné garáže a technické zázemí.

Konstrukční řešení
Základová deska je ze železobetonu se zesilujícími náběhy pod svislými prvky. Suterén tvoří bílá vana s odolností proti tlakové vodě, proto zde nebylo třeba použít tepelné izolace obvodových konstrukcí. Zateplen je až strop nad podzemním podlažím. Železobetonová deska spočívá na 26 pilotech o průměru 600, 900 a 1200 mm. Svislé konstrukce vznikly kombinací železobetonových a ocelových sloupů, betonových stěn a výplňového

zdiva obvodového pláště z pórobetonu Ytong. Skelet ztužuje schodišťové jádro. Stropní a střešní desky tvoří bezprůvlakové desky ze železobetonu a pro zvýšení tuhosti je lemuje železobetonová parapetní zeď. Plochá střecha má klasické pořadí vrstev, přitížená je kačírkem. Střecha je tepelně izolována v plášti EPS tloušťky 200 mm. V konstrukci podlahy je tepelná a kročejová izolace EPS tloušťky 35 mm, v 1. NP 80 mm. Obvodový plášť je zateplen kontaktním systémem se 100 mm minerální izolace z EPS. Hydroizolaci plochých střech a teras tvoří asfaltový pás SBS modifikace.

Výplňové zdivo z Ytongu – tepelněizolační vlastnosti a tvarovatelnost
Atypický zaoblený tvar a rostoucí požadavky na tepelně-technické parametry obalových konstrukcí objektů kladly poměrně vysoké nároky na zvolený stavební materiál. Bylo třeba eliminovat tepelné mosty a zvolit izotropní materiál s lehkou opracovatelností, co nejmenší objemovou hmotností a dobrými tepelněizolačními vlastnostmi. Ytong kromě tepelněizolačních vlastností vyniká nad tradičními zdicími materiály snadnou opracovatelností – nepravidelné tvary půdorysu i zaoblené rohy bylo možné realizovat bez zbytečného odpadu stavebního materiálu. Objemová hmotnost hrála rovněž důležitou roli, protože zdivo bylo použito jako výplň nosného železobetonového skeletu. Výběr lehkého materiálu sebou nesl pozitivní důsledky při dimenzování nosného systému s požadavkem na zateplení celé budovy – zde byla volba materiálu s co nejlepšími tepelněizolačními vlastnostmi velmi podstatná.

Bytový dům Křídlovická - Fránek Architects
studie                                     2010
projekt                                   2011
realizace                                2013-2015
zastavěná plocha:                 cca 395m2
obestavěný prostor               cca 7435 m3

Galerie:

Vizualizace:

Copyright ArchTV 2024 & HARO Czech - web pro každého