Technologické centrum Paříž

High-tech budova je hotová. Moderní design nového Technologického centra na okraji Paříže svou organickou formou koresponduje s nejnovějšími trendy soudobé architektury. Rohy jsou minulostí. Projektování a realizace budovy zaoblených tvarů byla výzva, která se v každém ohledu vyplatila. Skvělé!

Architektka Cristie Blazkowski ovládla svým neotřelým přístupem, inteligencí a šarmem obří staveniště v Paříži. Působivý není přitom jen stříbrný megaobjekt.

„Architektura zůstává stále doménou mužů a je výzvou pro každou ženu,“ vysvětluje Cristie Blazkowski. „Jednak musí člověk vystupovat sebevědomě, jednak je účastníků stavby mnoho a je těžké vyhovět každému. V naší práci je nejdůležitější zajistit, aby všichni táhli za jeden provaz. To se podaří, pokud člověk prokáže schopnost prosadit se a projeví disciplínu, ale také je-li otevřený a flexibilní,“ ví architektka z vlastní zkušenosti. Cristie Blazkowski je mezitím už čtyři roky projektovou manažerkou architektonického týmu Silvio d‘ Ascia Architecture sídlícího v Paříži. Kancelář o sobě dala v posledních letech vědět především ve veřejném prostoru, k jejím projektům patří např. nádraží v Turíně a Neapoli. „Pracujeme hodně se studiemi a daty a posuzujeme okolí města, abychom mohli rozvíjet architekturu zítřka.“

Moderní architektonické tvarosloví

Z dálky to vypadá jako obrovské stříbrné ufo: Technologické centrum na okraji Paříže patří k nejmodernějším zařízením svého druhu a jako magnet k sobě přitahuje pozornost v jinak spíše střízlivé průmyslové oblasti. Půdorys svou formou trochu připomíná předimenzovaný ochranný pancíř. „Při pohledu na budovu musím vždy myslet na R2-D2 z Hvězdných válek,“ říká Blazkowski. Hlavní myšlenkou tohoto návrhu bylo koncipovat pevnost, která perfektně ochrání svůj špičkový technologický obsah.

Vznikla budova se zaoblenými rohy a puncem futurismu. Vnější opláštění budovy je kompletně z hliníkových šindelů, celkem je jich 20 000. Základním motivem projektu byl soulad tradice a moderny: „Tradice se tu odráží v šindelové fasádě v podobě chrámu, která je v Paříži tradičně zastoupena u budov z 19. století. U naší stavby se jednalo o novou interpretaci podoby, vzdálenou obvyklým hranatým krabicím a směřující k soudobému tvarosloví.“

Robustní spolehlivý obal

Kvalitní hliníková fasáda bezezbytku vyhověla požadavkům Technologického centra. Poskytuje spolehlivou ochranu cennému obsahu. Hliník je lehký, silný, trvanlivý, flexibilní a dá se snadno recyklovat. Není divu, že tento kov inspiruje architekty, inženýry, umělce i mnohé další k novým a zajímavým způsobům využití. „Viděli jsme produkty PREFA na jednom veletrhu a intenzivně jsme o projektu diskutovali. Nakonec jsme se rozhodli pro střešní a fasádní šindele, protože nás přesvědčily referenční projekty,“ říká architektka. Protože produkty PREFA ani nerezaví ani se nelámou, je střecha v tomto ohledu bezúdržbová.

Náročně zaoblená fasáda

Kdo plánuje moderní objekty odvážných tvarů, stojí před velkými výzvami. Nápaditě zakřivené plochy budovy vypadají dobře, realizace je ovšem komplikovaná. „S týmem firmy Raimond jsme se seznámili až během práce na projektu. Výsledek je přesně takový, jaký jsme očekávali,“ vyjadřuje Blazkowski spokojenost s realizátorem. Devět měsíců trvala mravenčí práce pokrývačů na stavbě, šindele byly pokládány s milimetrovou přesností. „Byla to výzva pro všechny zúčastněné, ale spolupráce s firmou PREFA a se stavební firmou byla velmi dobrá. Pro perfektní lícování byla potřebná přesnost na milimetry.“ Námaha se vyplatila. Záleží na architektovi, zda architektura půjde novými cestami, vždyť každé místo, každá budova a každá funkce je jiná.

Pohled na Technologické centrum na okraji Paříže je opravdu mimořádný. Novátorsky řešená budova se stříbrným opláštěním je všechno možné, jen ne všední. Stavba byla výzvou. „Předem jsme museli provést řadu propočtů, aby všechny části a všechny čtyři strany budovy na sebe přesně navazovaly. Protože jsou stěny zaoblené, muselo všechno perfektně lícovat, aby ve výsledku vznikl harmonický celek,“ vysvětluje Ronan Lelievre, stavbyvedoucí firmy Raimond, specializující se na střešní a fasádní systémy.

Práce na míru jako rozhodující požadavek

Raimondův tým pracoval s produkty PREFA poprvé. Naštěstí je materiál lehce tvarovatelný, snadno zpracovatelný a montáž je jednoduchá. Pro realizaci čtyř kupolí na „rozích budovy“ bylo třeba každý jednotlivý šindel propočítat a přiříznout s milimetrovou přesností. V dílně tak bylo předem připraveno celých 42 řad a každý dílek dostal číslo. Na stavbě pak byly střešní a fasádní šindele pokládány podle výkresu. Pro zaoblené části byly použity menší formáty, takže se povedlo realizovat všechny tvary. Výsledkem je estetická stavba přitahující pohledy. „Za povšimnutí stojí, že střecha perfektně lícuje s fasádou, nejsou vidět žádné přechody ani spáry. Úhly jsou také zakulacené, a proto na všech čtyřech rozích vzniká dvojité zakřivení,“ dodává Lelievre. Co v teorii vypadá jako snadné, je v praxi mistrovský výkon. „Realizovat projekt bylo opravdu velmi obtížné. Ale všichni jsme do toho dali maximum a vzniklo něco mimořádného.“

Galerie:

 

Arch. Cristie Blazkowski

„Architektura zůstává stále doménou mužů a je výzvou pro každou ženu,“ vysvětluje Cristie Blazkowski. „Jednak musí člověk vystupovat sebevědomě, jednak je účastníků stavby mnoho a je těžké vyhovět každému. V naší práci...

Copyright ArchTV 2024 & HARO Czech - web pro každého