Dominanta Karlína – budova Main Point Karlin

Unikátní architektura, výrazná budova zodpovědná vůči životnímu prostředí a především vysoce efektivní a komfortní vnitřní prostory, tak se dá v několika málo slovech popsat projekt Main Point Karlin.

Tato desetipodlažní administrativní budova o 22.000 m2 pronajímatelné plochy dosáhla na nejvyšší hodnocení udržitelných budov LEED Platinum. Architektonické a technické zajímavosti o této budově naší redakci poskytl Ing. arch. Jiří Hejda z architektonického ateliéru DaM s.r.o.

Lokalita
Poloha pozemku je v kontextu okolní zástavby zcela výjimečná. Tak jako protější Danube House tvoří příď nové výstavbě River City Prague, budova Main Point Karlin uzavřela a završila dominantní přídí mohutný blok zástavby počínající hotelem Hilton. Tato příď se stala přirozenou dominantou v ose komunikace - Rohanské nábřeží od hotelu Olympic.

Pro lokalitu byla dána poměrně jasná regulační pravidla, v mnohém výstavbu silně omezující – výškové i půdorysné regulace, dopravní napojení, pěší trasa včetně lávky procházející napříč pozemkem, zachování proplachovacího kanálu …

Koncept návrhu
Cílem bylo nalézt tvar a strukturu nové zástavby, která vytěží z daného pozemku maximum a zároveň neztratí nic ze svých kvalit při důsledném dodržení všech daných regulací a omezení. Navržený objekt organických tvarů splňuje všechny tyto požadavky. Není třeba řešit rozdíly v požadované šířce ulic, průchody územím, příjezdy k benzinové pumpě – zaoblené fasády se všem těmto překážkám vyhnou elegantní křivkou a výsledný tvar budovy neztrácí nic na své působivosti. Jako by zde žádná omezení neexistovala a budova byla postavena na stopě dávno zaniklých vltavských ostrůvků.

Tento klín vložený mezi ostře řezanou, monumentální stavbu Danube House a rozdrobenou zástavbu starého Karlína neodporuje ani jedné z obou zmíněných stran. Jemné křivky nekonkurují přídi Danube House ani netvoří neprostupnou hradbu směrem ke Karlínu, naopak se otevírají pěším procházejícím přes lávku a nabízejí klidný prostor široké kryté pasáže přímo pod středem budovy.

Hlavní fasáda budovy – zakřivená plocha, jakýsi „pás“, zaobalující 2. – 10. NP – je výrazně plasticky tvarována vertikálními pilastry a zároveň je po celém obvodě prolomena francouzskými okny (na celou výšku kanceláře). Fasáda tím získává hloubku a zajímavý proměnlivý vzhled při pohledu zvenčí (jasně se odlišující od unifikovaných plochých prosklených fasád) a zároveň při pohledu zevnitř nabízí díky francouzským oknům unikátní výhledy na Prahu.

Vnitřní dispozice
Hlavní náplní budovy MPK jsou kancelářské prostory, tomuto faktu byl podřízen celý návrh půdorysné stopy. Organické tvary umožňují velmi variabilní kancelářské využití. Z jednotlivých komunikačních jader (která zároveň obsahují potřebný servis – toalety, kuchyňky, úklid, archivy, …) se vstupuje vždy do středu nejširší části objektu. V nejužší části (cca 14 – 16 m) se půdorys zúží na klasický trojtrakt se střední zónou jednacích a komunikačních prostor.

Technologie / ekologie / uživatelský komfort
Veškeré fáze návrhu, od urbanistického tvarování hmoty stavby, až po finální řešení konstrukčních detailů, byly řešeny s vizí vzniku svébytné, moderní, ekologicky šetrné administrativní budovy, která je zároveň maximálně vstřícná ke svým uživatelům – tzn. maximum „jednoduchých řešení“ bez závislosti na složitých technologiích (možnost větrání okny, přirozené stínění oken meziokenními pilíři, vnější žaluzie, jednoduše čitelný půdorys - libovolně dělitelný ...). V maximální možné míře jsou pro stavbu uvažovány místní (dále zpracovatelné) materiály bez jakéhokoli kompromisu v kvalitě a estetickém výrazu.

Půdorysný tvar budovy příznivě snižuje celkovou plochu fasády – organický tvar je nejvhodnější z hlediska tepelných ztrát a zisků a zároveň umožňuje použitím jednoduché modulace libovolné členění i maximální ekonomizaci výstavby použitím jednoho jediného modulu po celém obvodu stavby. Opakování stále stejného detailu umožňuje jeho dokonalé vyřešení a využití prefabrikace, aniž by toto mělo vliv na kvalitu a sílu celkového architektonického výrazu.

Příznivější poloprosklená fasáda byla zvolena z hlediska tepelných zisků i ztrát. Francouzská okna se zde střídají s masivními meziokenními pilíři. Její výrazná plasticita poskytuje přirozené stínění prosklených ploch. Samozřejmostí je doplnění oken o vnější žaluzie s automatickým řízením (s prioritou manuálního ovládání pro maximální uživatelský komfort).

Vnitřní komfort je dále posílen osazením tichých stropních indukčních jednotek minimalizujících rychlost proudění upravovaného vzduchu a rozdíly teplot vzduchu v jednotlivých částech místnosti. Samozřejmostí je i možnost přirozeného větrání. Chladicí jednotky VZT využívají primárně tepelné čerpadlo umístěné v umělém vltavském proplachovacím kanálu, který prochází druhým podzemním podlažím budovy Main Point Karlin. Díky jeho daleko vyšší účinnosti oproti střešním chladičům (ty jsou zde pouze jako rezerva) je dosaženo daleko lepší ekonomiky provozu.

Galerie

Interiér:

Další projekty architekta

Ing. arch. Jiří Hejda – DAM architekti

datum narození 1970 absolvent Fakulty architektury ČVUT – 1995 autorizovaný architekt od roku 1998 od roku 1993 trvale spolupracuje s DAM architekti od roku 2006 je společníkem DAM architekti

Nejvýznamnější stavby:

bytová vila Mrázovka Vila Park Jinonice administrativní budova...

Copyright ArchTV 2024 & HARO Czech - web pro každého