Corso II Karlín - administrativní kancelářský komplex

Lokalita: Praha 8, Karlín
Investor: Kolonáda - International, a.s.
Rozsah: administrativní budova
co-autor: Ricardo Bofill Taller de Arquitectura

Pražská čtvrť Karlín je dynamicky se rozvíjejícím místem, kde nové administrativní budovy nahrazují industriální stavby 19. století.

Vedle zdařilých rekonstrukcí v historických blocích rostou stavby na dosud pustém nábřeží Vltavy, proluky vyplňují kvalitní administrativní budovy a celá čtvrť tak získává svěží nádech obchodního centra v obrysech lety prověřené městské struktury. Jádro čtvrti - její těžiště se váže na nejvýraznější komunikační bod – stanici metra Křižíkova. Zdejšímu prostoru dominuje Palác Karlín – orientační stavba, svou oranžovou fasádou prosvětlující významné obchodní ulice - Thámovu a Křižíkovu.

Tento průkopník nového vzhledu Karlína drží ochrannou ruku nad jednou z nejkrásnějších moderních pražských staveb – Corsem. Dlouhá rytmická fasáda tohoto skvostu tvoří jednu ze stěn nově koncipovaného náměstí. Na protější straně se počítá s komplexem tří staveb, které svým monumentálním vzhledem vytvoří jasnou dominantu prostoru. Stavba o níž tato studie pojednává je vstupním objektem, jež uzavře náměstí do bulváru kolmé na ulici Křižíkovu. Orientace hlavních vstupů do budovy je do tohoto bulváru, jenž vznikne mezi novými objekty a stávajíí budovou CORSO I. Objekt CORSO III má dva hlavní vstupy v ose východ-západ jenž prostorově navazují na vnitřní atrium v budově CORSO I. Tento velkolepý koncept nemá v dnešní Praze konkurenci, neboť žádný z developerů nově obnovovaných čtvrtí Prahy zatím nenašel odvahu k vytvoření nového městského prostoru, kterým by zkvalitnil životní prostředí v okolí svých staveb.

Corso Karlín nastavilo svým objemem příjemné lidské měřítko jím ovládaného prostoru a nové budovy s potěšením odpovídají hmotou na tuto výzvu. Jen těžko v sobě zapřou původ svého autora, neboť klasické trojdělení hmoty táhnoucí se světem architektury již od dávnověku najdeme nejčastěji ve středomoří, ať se jedná o stavby Řeků či Římanů, nebo klasickou velkolepost renesančních paláců. Pevné usazení v masivním soklu, který zde dosahuje výšky dvou pater, nese podobně vysokou hmotu hlavního těla stavby, které si zachovává stejně svěží detail jako vedlejší Corso, a celá stavba je ukončena dvěma lehkými ustupujícími patry, jež nesou navenek ocelové sloupy, vyplněné prosklenými stěnami a samozřejmě ukončeny římsou. Uskočení obou pater je natolik výrazné,že chodec ocitnuvší se na náměstí je bude jen matně tušit a spíše vnímá optickou hladinu zástavby, která končí tělem stavby a rovná se výšce Corsa.

Jako hmota budovy staví na tradičním trojdělení, tak i dispozice má svůj prověřený vzor. Vychází z amerického schématu administrativní budovy. Komunikační jádro se schodišti a sociálním zařízením tvoří střed dispozice a ostatní plochy směrem ke světlým fasádám jsou naprosto volné, připravené variabilně pro halové či separované kancelářské plochy. Jak již bylo řečeno vstup do budov je z budoucího náměstí, kde mezi fasádou a jádry vzniká přirozená a prostorná vstupní hala. Schéma ostatních nadzemních podlaží jsou popsána výše. V přízemí budovy CORSO II ze  strany Křižíkovy ulice je vjezd do prostoru podzemních garáží, jejichž třípodlažní dispozice elegantně řeší problém jednosměrného průjezdného provozu. Vůz sjíždí vjezdovou rampou až na úroveň druhého suterénu. Zde je možno pokračovat do prostorů pod jednotlivými objekty CORSO II a III. Do úrovně třetího suterénu se vjíždí v každé části suterénu po samostatných rampách.

Galerie

Ing. arch. Jiří Řezák

Ihned po ukončení studia zakládá s Rudolfem a Martinou ateliér QARTA. „Zásadní pro nás bylo možnost podílet se na regeneraci Karlína, být při projektech jako jsou CORSO Karlín a CORSO II...

Copyright ArchTV 2024 & HARO Czech - web pro každého