Objekt G michelského BB Centra

Vzhled budovy BBC G prošel v projektové fázi následující evolucí: soutěž (obr.1) – „abychom vyhráli“; redesign (obr.2) – „aby se dům líbil i nám“; projekt (obr.3) – „aby se dům líbil památkářům, dotčeným orgánům, sousedům, investorovi a nám taky“.

Objekt G michelského BB Centra je novostavbou administrativní budovy s komerčním parterem, v nadzemních podlažích jsou kancelářské plochy pronajímány jednotlivým uživatelům, v přízemí podél Michelské ulice jsou umístěny obchody a restaurace, parkování je ve třech podzemních podlažích, příjezd do garáží je po rampě z Baarovy ulice. Uliční průčelí domu tvoří třípodlažní hmota je navýšená o dvě patra (jedno kancelářské, jedno technické) ustupující do dvora. Kopíruje tak postupné zvyšování okolních budov směrem k magistrále. Budova má půdorysný tvar L, čímž doplňuje a uzavírá blok objektů mezi Baarovou, Michelskou a Telčskou ulicí a svým umístěním respektuje předepsanou uliční čáru. Je dokončením bloku s jasně rozděleným veřejným a soukromým prostorem, „městotvorné“ je i rozdělení funkcí, kde v přízemí jsou umístěny služby a hlavní funkční náplň se odehrává až od 2.NP, stejně jako je to i u většiny protějších objektů.

Stupňovité úrovně podlah v parteru sledují svažující se linii chodníku a všechny provozy v přízemí tak jsou přístupné bezbariérově přímo z ulice. Ke kompenzaci velkého výškového rozdílu je do nárožní části vloženo mezipatro (označované jako mezanin) s kancelářskou plochou. Na delší straně budovy v Michelské ulici vzniklo ustoupením parteru kryté loubí se zastávkou MHD. Prostory do obou ulic projekt obohatil stromořadím.

Vstupní hala kancelářské části s centrální recepcí, pultem ostrahy a jádrem vertikálních komunikací je umístěna ve střední části tohoto křídla. Jeden výtah spojuje podzemní podlaží s přízemím a dvojice výtahů s cílovým řízením obsluhuje nadzemní podlaží. Hala je rozdělena na zónu veřejnosti přístupnou a zónu přístupnou pouze s použitím čipové karty se vstupem přes turnikety. Za nimi je i vstup do zahrady ve vnitrobloku. Variantně lze jednoduchými úpravami vytvořit druhou vstupní halu do domu z Baarovy ulice a tím může být objekt rozdělen na dva samostatné celky, každý s vlastním komunikačním jádrem. Typické administrativní patro lze rozdělit na 4 nájemní celky. Kancelářské plochy tvoří univerzální, volně dělitelný prostor. V závislosti na šířce podlaží se jedná o dispoziční pětitrakt či trojtrakt. V případě pětitraktu, ve 2. a 3.NP, je střední trakt z důvodu nedostatečného přirozeného osvětlení určen pouze pro občasná pracoviště nebo jako jednací místnosti, archivy, serverovny, příruční sklady apod. Prostor umožňuje snadné členění dle předem připravených modulů. Modulace (velikost minimální kancelářské buňky) vychází z hlavního modulového systému objektu, druhotně pak z modulace fasád. Šířka minimální kanceláře je 2,7m.

Střechy domu jsou ploché, lemovány zelení ve velkoobjemových květnících. Na střeše 3.NP je terasa z dřevěných roštů. To vše přináší přírodní prvek do interiérů kanceláří a hraje významnou roli v celkovém výrazu domu. Ve vnitřním dvoře je oddychová zahrada se vzrostlou zelení a zahradním nábytkem určená pro zaměstnance a návštěvníky, přístup do ní je kontrolovaný. Členění okenních otvorů se odvíjí od základního modulu budovy, který je 1,35m. Pásová okna jsou prostřídána s parapetními pásy.

Fasády do ulic jsou pojednány výrazněji a výpravněji než ve dvorní části. Pásová okna jsou sice na celém objektu typově stejná, ale řešení parapetů je odlišné. Směrem do ulic Michelská a Baarova parapety tvoří zateplená provětrávaná fasáda s obkladem z bíle lakovaných plechových kazet. Část kazet je prostorově tvarována s cílem zmenšit množství hladkých rovných ploch odrážejících hluk z ulice do oken protějších domů. Uliční parter je kombinací prosklených ploch a pohledového betonu s temně rudým barevným nátěrem. Betonové pilíře v přízemí vymezující podloubí mají podobu kónických hranolů různých rozměrů, plné stěny jsou z pohledového betonu s vnitřním zateplením. Parapety směrem do vnitrobloku tvoří kontaktní zateplovací plášť s bílou, hladkou tenkovrstvou omítkou. Schodišťové pilíře do vnitrobloku mají tvar břitu a mírně tak vystupují z roviny fasády. Omítka parteru a schodišťových jader ve vnitrobloku je v provedení imitujícím pohledový beton, v sytě červeném odstínu. Všechna okna a prosklené plochy v administrativních částech mají interiérové rolety s hliníkovou vrstvou a manuálním ovládáním.

Název stavby: BB Centrum – budova G
Autor: ATELIER 8000 spol. s r.o.
Klient: PASSERINVEST GROUP, a.s.
Realizace: 2013
Lokalita: Praha
Ocenění: Best of Realty 2014 – 2. místo v kategorii Nová administrativní centra
Foto: Tomáš Dittrich, Jan Mahr

Galerie:

Projekt:

Ing. arch. Martin Krupauer

Vystudoval fakultu stavební na ČVUT a architekturu na AVU v Praze. Od roku 1989 vedl spolu s Jiřím Stříteckým ATELIER 8000 se čtyřiceti zaměstnanci, hlavním sídlem v Českých Budějovicích a...

Copyright ArchTV 2024 & HARO Czech - web pro každého