Školka v Klecanech - barevná a víceúčelová rekonstrukce

Zadání:
Rekonstrukce stávajícího pavilonu a navržení nového pavilonu mateřské školky, za účelem navýšení kapacity a vybudování nového víceúčelového sálu školky.

Architektura:
Zástavba školky z 80. let je tvořena pavilony propojenými spojovacími krčky. Prostor pro přístavbu byl omezen z východní a jižní strany hranicí pozemku, ze západní strany stávajícím pavilonem. Ze severu jsme potvrdili hranici tvořenou stěnou spojovací chodby a vytvořili tím předprostor školky – důr s parkováním. Navržený shluk nových pavilónů tvoří společně uzavřený herní dvůr ve tvaru U obrácený na jih a propojený se zahradou areálu. Krom úsporného prostorového plánu bylo hlavní ideou návrhu pracovat s proměnlivou výškou prostorů, která současně vytváří siluetu stavby. Identifikačním znakem přístavby a zároveň výtvarným prvkem interiérů jsou kruhová okna s barevnými fóliemi rozdílných velikostí. Barevnost se projevuje i v odstínech podlah a v koupelnách. Fasáda je obložena horizontálními modřínovými latěmi s různými odstupy.

Konstrukce a technologie:
Konstrukce je zděná, vnitřní omítky štukové, bílé. Z vnější strany je plášť zateplen minerální vatou, chráněnou dřevěným obkladem bez úpravy. Vytápění je napojeno na stávající plynový kotel v suterénu rekonstruovaného pavilónu.

Galerie

MgA. Martin Kožnar

Zabývám se architekturou různých měřítek, od drobných interiérů po urbanistické zásahy. Důležitý je pro mě kontext a klient. V neposlední řadě pak materiál a řemeslo. Preferuji civilnost.

Školka v Klecanech - realizace

Fototapety Greenguard přispějí ke štěstí a spokojenosti vašich dětí

Děti tráví v předškolních a školních zařízeních většinu svého dne, je proto samozřejmé, že právě výběru jeslí, školek a škol...

Copyright ArchTV 2024 & HARO Czech - web pro každého