Systém rovnotlakého větrání s účinnou rekuperací chladu

Přehřívání domů a bytů, k němuž dochází jako vedlejší efekt postupného zvyšování venkovních teplot vlivem změny globálního klimatu, se dnes stalo větším strašákem než snaha o jejich vytápění. Využití větrání s rekuperací chladu o vysoké účinnosti podstatně snižuje riziko nadměrného zahřátí interiérů v letních dnech.

Přitom problém přehřívání dnes dokáže významně ovlivnit ekonomiku provozu domácností žijících jak v bytech, tak v rodinných domech. Patrný je zejména ve městech neboli v téměř jakémkoli urbánním prostředí, kde dochází ke vzniku tepelných ostrovů.

Tepelné ostrovy
Chybějící zeleň, velké betonové či asfaltové plochy ulic a náměstí, stejně jako množství skleněných fasád způsobují, že ve městech nedochází k ochlazování prostřednictvím odpařování vlhkosti z půdy. Města tak sama ve dne absorbované teplo vyzařují a podílejí se na výše zmíněném efektu přehřívání budov. V zalidněných oblastech se předpokládá, že efekt městských tepelných ostrovů způsobuje nárůst teploty až o 8 stupňů.

Nástroje proti přehřívání
Měření paradoxně ukazují, že tepelná izolace, jejíž účelem je primárně chránit budovy před úniky tepla z interiéru, jako ochrana proti přehřívání nemusí vždy fungovat. Svojí roli ale hraje i barva fasády či střešní krytiny. Vysoké exteriérové teploty mění její účinnost. Efektivnější jsou kupříkladu venkovní žaluzie nebo tradiční nástroj – klimatizace.

Jak (ne)funguje klimatizace
Klimatizace odstraňuje mnoho nevýhod spojených s otevřeným oknem, ale zároveň přináší také řadu nových nevýhod, a to jak pro jednotlivé uživatele, tak pro společnost jako celek. Jedná se o energeticky náročnou a nákladnou alternativu, která, vzhledem ke své vysoké spotřebě energie, má za následek dodatečné emise CO2. Klimatizace také nevyměňuje vnitřní vzduch, protože ten cirkuluje stále dokola. Jeho výměna pomocí tradičního větrání otevřenými okny naopak způsobí, že se do interiéru dostává přehřátý venkovní vzduch. Navíc rostoucí poptávka po běžném způsobu chlazení, a zejména klimatizaci, má za následek mnohem větší spotřebu elektřiny, což ještě více zesiluje skleníkový efekt a defacto posiluje nežádoucí trendy globálního oteplování zmíněné v úvodu.

Stop přehřívání
Ideálním přístupem je vzít v úvahu všechny dostupné metody již ve fázi návrhu a výstavby domu. To zahrnuje orientaci domu vůči slunci, výsadbu stromů, stavbu střešních přesahů a zahrnutí ochrany proti slunci (konstrukční, přírodní nebo formou žaluzií), méně skla na fasádě a větrání během letních nocí (konstrukční). Jako velmi účinné a efektivní řešení se jeví systém řízeného větrání s možností rekuperace chladu.

Rovnotlaké větrání s účinnou rekuperací chladu
Zehnder proto jako alternativu pro vypořádání se s těmito problémy nabízí zdravou, i energeticky úspornou metodu rovnotlakého větrání. Tento systém výměny vzduchu dodává čerstvý venkovní vzduch, filtruje jej a upravuje na komfortnější teplotu a vlhkost pro použití v domácnosti. Množství aktivně přiváděného čerstvého venkovního vzduchu a aktivně odváděného použitého vnitřního vzduchu je naprosto stejné, jinými slovy vyvážené.

Větrací jednotka s certifikací pro teplá podnebí
Jako konkrétní řešení přináší Zehnder větrací jednotku ComfoAir Q, která získala jako první nový druh certifikace pro teplá podnebí od Passive House Institute, a to díky vysoké efektivitě zpětného získávání chladu až 87 % a účinnému bypassu pro ventilační chlazení.

Jednotka zajišťuje, samozřejmě vedle možnosti rekuperace tepla, právě i rekuperaci chladu díky velké ploše výměníku ve tvaru diamantu. Velkou konkurenční výhodou je využití modulačního by-passu s možností jemného nastavení míry zpětného získávání tepla/chladu. Automatická regulace větrání obstará přívod vzduchu s teplotou, která komfortně optimalizuje tepelnou pohodu uvnitř objektu. Jinými slovy, pomůže tedy k ohřátí, případně ochlazení interiéru na základě informací z teplotních a vlhkostních čidel a paměťového bloku jednotky. Tato unikátní technologie adaptivního řízení komfortní teploty Climate Switch zajistí stabilní vnitřní klima vysoké kvality po celý rok. To vše samozřejmě za podpory topného a případně chladicího systému.

Další produkty a příslušenství Zehnder
Pro ještě vyšší komfort bydlení nabízí Zehnder zařízení, umožňující ochlazování nebo ohřívání přiváděného čerstvého vzduchu – představujeme ve fotogalerii.

Téma ochlazování rodinného domu v létě pomocí řízeného větrání bylo také obsahem webináře. Podívejte se na detaily řešení Zehnder a představení nejpodstatnějších výhod

Galerie:

Copyright ArchTV 2024 & HARO Czech - web pro každého