Přestavba traktorové stanice na sídlo firmy

Areál slouží firmě, která navrhuje a vyrábí průmyslové automatizační linky, má asi 60 zaměstnanců. Jeho celková plocha činí asi 20 000 m2 – v první fázi byly dokončeny administrativní budova, propojovací krček se šatnami a sociálním zázemím zaměstnanců a výrobní hala. Ostatní stavby zatím čekají na další využití. Původně se počítalo s tím, že projekční oddělení bude mít vlastní prostory a že tu bude také jídelna či společenská místnost.

V traktorové stanici bylo několik objektů, které sloužily zemědělskému družstvu. Některé z nich byly postaveny jako hospodářská stavení, což dokládají například klenby, dále tu byly montované haly dílen, opravny kombajnů a traktorů.

Administrativní budova měla obvodové zdivo porušené trhlinami, další mechanické poškození bylo patrné na podlahách a omítkách. Kotelna na tuhá paliva, která sloužila k centrálnímu vytápění areálu, a komín o výšce 15 m se odstranily a ve vzniklé proluce vznikl novy propojovací trakt se sociálním zázemím a šatnami zaměstnanců s výrobní halou, která měla být zrekonstruována ze stávající kovové výrobní haly typu Jeseník. Nakonec se však zjistilo, že bude výhodnější postavit místo ní ve stejném objemu novou zděnou budovu.

Uprostřed vstupní fasády administrativní budovy byl umístěn železobetonový monolitický portál prosklený reflexním sklem, které zrcadlí protější skaly. Krajové časti průčelí této stavby jsou řešeny shodně – dominantní plochou je na nich hrubá omítka v kontrastu s hladkým provedením špalet kolem oken.

V přízemí se nacházely stropní klenby typu česka placka, které byly v interiérech uplatněny v plném rozsahu. Dispozice se v teto časti budovy uvolnila tak, aby klenby tvořily spojující prvek všech navazujících místností.

Prostory se doplňovaly bezrámovými prosklenými příčkami, betonovým schodištěm a novodobými svítidly. V patře byly aplikovány variabilní prosklené příčky vymezující jednotlivé kanceláře.

Zděný nosný systém tohoto objektu byl v úrovni stropu ztužen novým železobetonovým monolitickým stropem. Pro sanaci stávajících kleneb byla použita technologie betonáže bez bednění suchým stříkaným betonem v kombinaci s předpjatými ocelovými táhly a výztuží.

Na všech místech, která jsou vytvořena nově, byly uplatněny cementové stěrky jako kontrast k původním povrchům, například tradičním štukovým omítkám. Stěrka měla být položena také na podlaze, nakonec se však z finančních důvodů zvolil běžný typ dlažby, v patře je podlaha laminátová.

Schodiště bylo vyměněno i z provozních důvodů za schodnicové betonové, kombinované se skleněným zábradlím (původní schody byly daleko užší). Zvláště v přízemi, kde interiér slouží také k reprezentačním účelům, byl prostor otevřen tak, že se odstranily původní příčky. Odkryly se přitom tři zazděné pískovcové sloupy s pěknými hlavicemi, které se staly dominantou vstupní haly s recepčním pultem z corianu.

Autor: Radomír Grafek
Spolupráce: Zdeněk Navrátil
Studie: 2006
Projekt: 2007
Realizace: 2008
Fotografie: Petr Zápotocký

Galerie:

 

Radomír Grafek

Radomír Grafek se narodil v roce  1970 ve Varnsdorfu v severních Čechách.

Po vystudování stavební průmyslové školy v Liberci začal pracovat v různých stavebních firmách na pozicích mistra, stavbyvedoucího a rozpočtáře.

Dále pak pracoval jako...

Copyright ArchTV 2024 & HARO Czech - web pro každého