Vítězem 22. ročníku studentské soutěže Xella se stal návrh s citlivým přístupem k urbanismu

Zadáním letošní soutěže bylo vytvoření návrhu pro centrum sbírek současného moderního umění Moravské galerie, které bude sloužit současně i pro pořádání vzdělávacích
a výtvarných projektů. Porota složená s předních architektů a ředitele Moravské galerie se 8. až 9. března sešla v Místodržitelském paláci v Brně nad hodnocením téměř padesáti návrhů, na nichž se podílelo přes dvě stě studentů fakult architektury z Česka i Slovenska. Vítězem se stal student brněnské fakulty architektury Luděk Šimoník.

Klíčové pro výběr vítězů bylo začlenění nové stavby do stávajícího okolí. „Vztah nové budovy k historickému centru se ukázal jako určující. Prakticky vyřadil všechny projekty, které sice pracovaly s vysokou mírou invence, ale ve výsledku toto řešení nebylo funkční. Cit pro urbanismus a znalost typologie muzejních budov byly zásadní u projektů, které mohly být brány vážně,“ říká k rozhodování v porotě Jan Press, ředitel Moravské galerie v Brně. Vítězné projekty považuje za důležité také pro další jednání o nové budově instituce. „Při diskusi s městem o připravované revitalizaci tohoto prostoru máme nyní v ruce cenný materiál, který může být jednou z cest budoucího řešení,“ dodává Jan Press.

Vítěz soutěže, Luděk Šimoník, nejlépe zvládl všechny nároky na zpracování projektu a přesvědčil zejména svým vnímavým přístupem k urbanismu. „Na vítězi jsme se v porotě shodli, osobně oceňuji, že pochopil dané místo jako komunikační tepnu v tomto prostoru a nechává ji volně plynout. Je to podstatný praktický detail tohoto řešení,“ uvedl k návrhu Jan Press.

Luděk Šimoník se o svém vítězství dozvěděl krátce před vyhlášením, jako student brněnské fakulty se však stihl zúčastnit osobně a krátce pohovořil o svém projektu. Téma si zvolil proto, že jeho diplomová práce rovněž zahrnuje téma umění a oslovuje jej i samotné Brno. „Cílem mého řešení bylo dotvořit tento důstojný prostor s několika historickými dominantami. Zajímalo mě, jak zasadit novou stavbu s ohledem na okolí a jeho urbanistické vazby. Také samozřejmě mou motivací bylo to, že v Brně studuji, žiji a mám k tomuto městu osobní vztah,“ uvedl Luděk Šimoník.

Za společnost Xella byl vyhlášení vítězů přítomen generální ředitel společnosti Peter Markovič. Ocenil kvalitu přihlášených projektů a poděkoval také porotě. „Rád bych poděkoval všem členům poroty, jmenovitě Janu Pressovi, Aleši Brotánkovi, Jánu Stempelovi, Ĺubomíru Závodnému, Ĺubomíru Králikovi, Peteru Moravčíkovi, Imrichu Pleidelovi a Viktoru Šabíkovi. Velké poděkování patří také Michalu Krištofovi, letošnímu předsedovi komise. Před pár lety jsme se s jeho jménem setkali v naší soutěži poprvé, když se stal jejím vítězem. Nyní hodnotí projekty současných studentů a jeho profesní úspěchy potvrzují, že studentské soutěže mají svůj význam v jejich budoucí kariéře,“ uvedl ve svém proslovu Peter Markovič.

Předseda soutěže Michal Krištof zaujal na vyhlášení svým neformálním, svěžím a osobním projevem, v němž hodnotil význam soutěže a vítězné práce. „Pro studenty architektury je tato soutěž významnou platformou, na níž se mohou konfrontovat se širším okruhem než v rámci jednoho ateliéru. V praxi je třeba prosadit se sám, v kontextu celé republiky. A zde si studenti vyzkouší, jak obstojí v porovnání s dalšími budoucími architekty Česka i Slovenska,“ uvedl Michal Krištof.

Všechny ceny a odměny včetně cen médií budou předány 9. května v Senátu Parlamentu České republiky v Praze na vernisáži výstavy projektů v Chodbě místopředsedů.

Seznam vítězů 22. ročníku studentské soutěže Xella

1.cena:                                Luděk Šimoník                                                 Fakulta architektury VUT Brno                  2000€

2. cena:                               Branislav Stojkov, Ivan Kanich                         Fakulta architektury STU Bratislava          700 €

2. cena:                               Maroš Mitro                                                      Fakulta umení TU Košice                          700 €

3. cena:                               Jakub Vašek                                                     Fakulta stavební ČVUT Praha                   500 €

Odměna:                             Bc. Tatiana Kuva                                              Fakulta architektury STU Bratislava

Odměna:                             Veronika Tvrdá                                                 Fakulta architektury VUT Brno

Cena ředitele Moravské galerie:              Luděk Šimoník  (FA VUT Brno)

Cena předsedy poroty:                            Ivo Stejskal, Kryštof Foltýn (FA VUT Brno)

Galerie:

Copyright ArchTV 2024 & HARO Czech - web pro každého