Studentská soutěž Můj rodinný dům zná své vítěze

Po 5leté pauze společnost Schiedel, s.r.o. vyhlásila začátkem školního roku soutěž určenou pro studenty středních škol v České republice, kteří se připravují na budoucí povolání projektanta nebo architekta. Zadáním soutěže bylo zpracovat projekt rodinného domu pod názvem “ Jak si dnes představuji svůj ideální dům“. Na Stavebním veletrhu v Brně byla 25.4. předána ocenění studentům 3 nejlepších prací.

„Stejný formát soutěže jsme naposledy vyhlašovali v roce 2013/14. Jsem rád, že jsme se k tomuto konceptu vrátili. Jsme si vědomi toho, že zejména v posledních ročnících středních škol je třeba mládež motivovat v jejich profesním směřování. Účast v podobných soutěžích prohlubuje spolupráci mezi žáky a učiteli, dodává žákům sebevědomí, rozšíří jejich obzory a je příležitostí k setkání s ostatními studenty se stejnými cíli a vášní,“ komentuje obnovení soutěže marketingový ředitel Ing. Tomáš Pogány.

Záměrem soutěže bylo umožnit žákům detailněji se seznámit s problematikou odvodu spalin od spotřebičů a řešit aktuální problém přívodu a výměny vzduchu ve stále těsnějších objektech.  Dále motivovat studenty ke kreativnímu použití BIM technologie včetně využití inteligentních knihoven ke ztvárnění zadání a následnému vygenerování technické dokumentace. Bez suverénního užívání moderních technologií již profesi architekta nebo projektanta prakticky není možné vykonávat.

„Z celkem 91 přihlášených projektů byli oceněni zajímavou finanční částkou celkem 3 studenti. Návrhy byly hodnoceny z několika aspektů. Důležité bylo použití moderních CAD/BIM technologií a vedle architektonické a technické koncepce bylo hodnoceno i zajištění optimálního tepelného klimatu v interiéru. Důležitým kritériem byla i šetrnost stavby vůči životnímu prostředí a rozumné využití tepelných zdrojů s důrazem na nezávislost na jednom druhu paliva.

Všechny ceny nakonec putovaly do rukou žáků ze Střední průmyslové školy v Opavě, která jednoznačně převálcovala ostatní středoškolské instituce. První cenu 15000 Kč si odnesl Matyáš Černík za velmi povedenou architektonickou koncepci nízkoenergetického domu se zelenou střechou. Porota rovněž pozitivně hodnotila koncepci vytápění s uplatněním nezávislého zdroje na pevná paliva. Projekt byl zpracován pomocí CAD knihovny Schiedel s použitím komínového tělesa Kerastar.  Druhou cenu 9000 Kč si za svůj projekt odnesl Tomáš Derka, který rovněž odevzdal velmi povedenou vizualizaci projektu včetně interiérů. Třetí cenu 6000 Kč obdržel Filip Chlápek za zajímavý návrh atypického domu na kruhovém půdorysu. Velký dík patří rovněž vedoucímu všech 3 projektů Ing. Tomáši Fischerovi, který je bezpochyby velkým dílem zodpovědný za úspěchy svých žáků.

Soutěž ukázala, že současní studenti velmi dobře zvládají zpracování prací pomocí moderních technologií, které jsou pro práci současných architektů a projektantů nezbytné. 

Galerie:

Copyright ArchTV 2024 & HARO Czech - web pro každého