Aviatica - nová moderní čtvrt na území bývalé Waltrovky v Praze

Generální projektant: Jakub Cigler Architekti, a.s.
Autor návrhu: doc. Ing. arch. Jakub Cigler
Architekt projektu: Mgr. A. Jan Hofman, Ing. arch. Jan Ferenčík
Hlavní inženýr projektu: Ing. Vladimír Vacek

Území rozsáhlého areálu Walterovky se rozprostírá v Praze - Jinonicích v blízkosti stanic metra Jinonická a Radlická. Postupná změna rozsahu a skladby výroby motorů od devadesátých let minulého století a s tím spojené uvolňování výrobních kapacit vedly vlastníky k záměru postupné transformace tohoto území do klasické městské struktury, která odpovídá poloze a celopražskému významu místa.

Na pozemcích o rozloze 16,5 hektaru, uvolněných po demolici starých továrních hal výrobního areálu Walter v Praze Jinonicích, byla navržena nová městská struktura, protkaná sítí ulic a veřejných prostorů, navazující a dále rozvíjející okolní rezidenční zástavbu. Přibližně třetina území v jižní části areálu byla vymezena pro administrativní budovy, které vytvářejí optickou a hlukovou bariéru mezi bezprostředně sousedící Radlickou ulicí a novou obytnou zástavbou v klidnější severní části. Část území je podle požadavku územního plánu vyhrazena pro veřejný městský park.

Urbanisticky tvoří administrativní komplex hlukovou a optickou bariéru mezi plánovanou Radlickou radiálou a vznikající rezidenční částí areálu. Svým urbanistickým uspořádáním si budova vytváří vnitřní náměstí, ze kterého jsou situovány hlavní vstupy do jednotlivých částí. Tento prostor je koncipován zároveň jako odpočinkový - pobytový, s parkovými úpravami, vodními plochami a lavičkami. Organické tvarování objektu je reakcí na tvar pozemku a přilehlých komunikací, zároveň pomáhá narušit obvyklou „administrativní monotónnost“ podobných komplexů.

Hlavní průchod do vnitřního náměstí je veden ze západu od metra Jinonická a navazuje na západovýchodní podélnou urbanistickou osu, která je optickým propojením s budoucí výstavbou na hlavním novém náměstí v blízkosti původního (dnes památkově chráněného) funkcionalistického výrobního objektu Walter. Tento hlavní průchod je vzhledem k vizuální exponovanosti navržen velkoryse přes dvě podlaží. Druhý průchod do prostoru vnitřního náměstí je veden z jihu přes průchozí recepci od nové autobusové zastávky v ul. Na Hutmance.

Čtyř až pěti podlažní horizontální hmota objektu je doplněna o dvojici oválných věží, které nabízí výhledy do celého radlického údolí a zároveň zajišťují areálu nepřehlédnutelnost z okolních komunikací. Střechy nižší části objektu jsou částečně koncipovány jako zelené terasy, které se uplatní jak při výhledu ze samotných věží, tak z přilehlých kopců údolí.

Funkční využití objektu je administrativní, v parteru objektu je doplněno o obchodní jednotky a restauraci sloužící nejen pro samotnou budovu, ale do budoucna pro celou nově vznikající čtvrť. Ve dvou suterénech je umístěno technické zázemí a parking pro 450 aut. V každé vstupní recepci je navržen umělecký prvek s aviatickou tematikou připomínající historii letecké výroby Walter.

Vnitřní náměstí je koncipováno jako veřejný prostor, sloužící celému okolí. Plocha náměstí je osazena kruhovými zelenými ostrovy, doplněna lavičkami a atypickými stožáry osvětlení. V těžišti je umístěn vodní prvek-kruhová fontána s vodotrysky, dodávající vnitřnímu prostředí akustickou kulisu. Náměstí je zadlážděno bílou betonovou dlažbou, která je příčně rytmizována tmavou šrafurou z žulové mozaiky.

Fasáda 4-5 podlažní horizontální podnože je navržena s proměnlivým procentem prosklení s ohledem na tepelné zisky vzhledem k orientaci ke světovým stranám. Fasáda podnože je doplněna o barevné skleněné praporky pro zvýraznění plasticity organicky tvarovaného půdorysu. Fasády věží jsou ploché, celoprosklené. Obecně jsou všechny fasády řešeny jako celoprosklený lehký obvodový plášť ze systémových hliníkových profilů v modulaci 1,35m. Moduly pevného zasklení jsou doplněny o otvíravé části, umožňující nájemcům také přirozené větrání.

Galerie

Vizualizace

 

 

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

Jakub Cigler je známý svými domácími i zahraničními projekty. Během svého pětadvacetiletého působení v oboru spolupracoval na různých projektech s řadou významných společností. Díky těmto zkušenostem a dlouholeté praxi je dnes...

Aviatica - realizace

Kotle Buderus v moderní administrativní budově Aviatica

Aviatica získala v 17. ročníku soutěže Best of Realty 1.místo v kategorii „Nová administrativní budova“. Kotelna tohoto úspěšného projektu je...

Copyright ArchTV 2024 & HARO Czech - web pro každého