Bextra - projekt firemního sídla odděluje halu od administrativy

Základní koncepce návrhu je oddělení haly a administrativy do dvou jasně definovaných objektů. Hala je řešena s ohledem na možnost variabilního členění vnitřního prostoru, který se propisuje do obvodového pláště v podobě copilitových stěn. Tyto stěny se staly hlavním výrazovým prvkem haly společně s propracovaným detailem, který je patrný v celém objektu. Celek má jednotný charakter jasné kubické hmoty.

Koncepce administrativy vychází z rozpohybování jednotlivých ucelených vnitřních prostorů. Hry vysunutých, těžkých, podporovaných a zasunutých, křehkých nesoucích hmot, které váže dynamická linie vysunutá do cesty, jako prvek reagující na ulici Místecká. Vysunutá část je „orlím hnízdem“ splněných cílů či připravovaných vizí. Linie dřeva drží celek pohromadě a z venkovních prostorů se propisuje do interiéru. Řešení interiéru je o jednoduchosti a použitých materiálech, jejich prolínání, vymezování hranic v prostoru.

Ocenění:
2006/Stavba MSK – čestné uznání
2006/DŮM ROKU – 1. místo

Galerie:

Ing. arch. David Kotek

Vzdělání :
2000-2003 Vysoké učení technické v Brně, fakulta architektury
- magisterské studium
1995-1999 Vysoké učení technické v Brně, fakulta architektury
- bakalářské studium
1991-1995 Střední průmyslová škola stavební...

Copyright ArchTV 2023 & HARO Czech - web pro každého