Penzion pro vinný sklep, Konice

Urbanistický koncept

Původní stavební struktura venkovského dvorce byla znehodnocena nekonečnými stavebními úpravami do té míry, že investor jednoznačně rozhodl o sbourání torza staveb s vyjímkou nejpůvodnější části sklepa. V urbanistické stopě původního objektu s půdorysně minimálními změnami jsme postavili nový objekt v původním uspořádání - podélně s ulicí orientovaný objekt s dvorním křídlem.

Dispoziční řešení

V objektu se nachází penzion pro ubytování hostů s pomocnými provozy. V přízemí je společenská místnost a ložnice, provozně navržené tak, aby v budoucnu splňovaly i požadavek na komfortní rodinné bydlení, úplně oddělené od provozu penzionu. V patře jsou navrženy pokoje pro ubytování, celkem 5 pokojů v dispozici pro ubytování dvou osob.

Architektonické řešení

Objekt se nachází v ochranném pásmu národního parku Podyjí, proto jsme respektovali požadavek orgánů památkové péče na historickou fasádu do ulice. Historickou fasádu jsme rekonstruovali podle jediné dochované dobové fotografie, kde se nám podařilo docílit, díky podobné vnitřní dispozici, velmi podobné fasády do ulice, jako byla historická. Do dvorní části jsem navrhl moderní fasády, ovšem s přihlédnutím k historickému aspektu lokality a celkové atmosféře venkovského stavení.

Při návrhu stavby jsem se snažil spojit moderní přístup k návrhu stavby s historickým prostředím tak, aby v historickém prostředí stavba nepůsobila jako vetřelý novotvar, ale zároveň aby si ponechala určitou míru moderní integrity.

Materiálové řešení

Kombinace nasucho skládaných kamenů s tradičním pojetím jemné vápenné omítky vytvořila hlavní rámec materiálového pojetí, který vhodně doplňují černé rámy oken. Zastřešení je klasickou střechou s tradičním sklonem i materiálem - bobrovkou. Kameny na podezdívku byly použity z místních bouraných budov.

Autor: Ing. arch. Tomáš Dvořák, Tomáš Dvořák architekti s.r.o.
Adresa: Konice 4
Investor: Wintter, spol. s r.o., Boris Vaculík
Generální dodavatel stavby: Dolníček - DODO, s.r.o.
Projekt: 2016
Realizace: 2017
Zastavěná plocha: 190 m2
Obestavěný prostor: 950 m3

Galerie:

Projekt:

Ing. arch. Tomáš Dvořák

1975 - narozen v Moravském Krumlově
1993 - 2000 - studium na Fakultě architektury VUT Brno

Práce v atelierech:
1998 - D.A. studio s.r.o. Praha
2000 - 2003 - Architekti Hrůša...

Copyright ArchTV 2024 & HARO Czech - web pro každého