Rekonstrukce vinného sklepu v Konicích

Urbanistický koncept
Jedná se o rekonstrukci staré budovy, která byla součástí hospodářského souboru staveb u obytné budovy na vesnici jako součást klasického venkovského stavení. Ve vesnici Konice patří mezi původní historickou zástavbu.

Architektonické řešení
Budova dříve sloužila jako lisovna a zároveň vstup do starých pískovcových sklepů. V návrhu byla změněna funkce budovy na zázemí ke sklepu - nově slouží jako společenská místnost. Původní vstup do sklepů zůstal samozřejmě zachován. Prostorově malý půdorys neumožnil žádnou velkou přestavbu, uvnitř je pouze společenská místnost a malé sociální zázemí.

Exteriér
Architektonická návrh exterieru je jednoduchý - bílé tělo stavby spočívá na kamenné podezdívce z nasucho skládaných kamenů, zastřešení je klasickou střechou s tradičním sklonem i materiálem - bobrovkou. Kameny na podezdívku byly použity místní ze spadlé opěrné stěny, omítka je klasická vápenná na stěně bez zateplení. Všechna okna a dveře jsou komponovány ve zlatém řezu, se vzájemnou geometrickou vazbou a danými poměry.

Interiér
V interieru bylo navrženo horní chrámové osvětlení oknem pod střechou, s viditelným průhledem do konstrukce krovu. V boční stěně je pouze jedno další okno, s průhledem ven na stromkovou růži, které byla navrženo jako obraz spíše než pro klasickou funkci okna. Krov a záklop ze smrkových prken je zvýrazněn umělým osvětlením. Hlavním materiálem interieru je stará klasická cihla, kterou jsou obloženy všechny obvodové stěny a z nichž jsou vyzděny i nové příčky. Cihly byly získávány postupně z bouraných staveb v okolí. V interieru je navržen pro vytápění krb opláštěný kortenovým plechem. Vnitřní dveře jsou všechny ručně vyráběné truhlářem, s kovanými klikami od kováře podle starého vzoru.

Smyslem celého návrhu bylo použít všude, kde to bylo možné, původní, poctivé staré materiály nebo technologie a pokusit se o reinkarnaci ducha starých objektů v nové moderní podobě 21. století.

Energetické zhodnocení - pro temperaci jsou použity elektrické přímotopy, pro vytápění (objekt slouží příležitostně, není trvale vytápěn) je navržen krb. Ve střešní rovině je použito zateplení polystyrenem v nadkrokevní izolaci, stěny nejsou zatepleny.

Ocenění:
1. Čestné uznání v Grand Prix architektů 2016 za interiér
2. Hlavní cena Dům roku 2016 - Wieneberger
3. Cena za nejlepší cenu za architekturu - Wieneberger
4. Cena společnosti Wieneberger - Cihlový dům s pálenou střešní krytinou
5. Cena za nejhezčí střechu - Wieneberger

Místo stavby:                                       Konice u Znojma 4, 669 02, Konice u Znojma
Investor:                                              WINTTER, spol. s r.o., Boris Vaculík
Autor:                                                  Tomáš Dvořák architekti .s.r.o., Ing. arch. Tomáš Dvořák
Dodavatel:                                           DOLNÍČEK - DODO, s.r.o.
Termíny (projekt / realizace):               2014 / 2015
Základní plochy / objemy:                    Zastavěná plocha – 62,2 m2
Obestavěný prostor                            326,55 m3
Autor fotografií:                                   Tomáš Malý

Galerie:

Půdorys:

Ing. arch. Tomáš Dvořák

1975 - narozen v Moravském Krumlově
1993 - 2000 - studium na Fakultě architektury VUT Brno

Práce v atelierech:
1998 - D.A. studio s.r.o. Praha
2000 - 2003 - Architekti Hrůša...

© 2018 ArchTV