Hotel U Zvonu – nástavba

Nástavba střešního bytového apartmánu hotelu u Zvonu v Plzni v Pražské ulici je tvarově navržena jako jednoduchá hmota z trojúhelníkových segmentů. Fasáda, řešená netradiční formou, zrcadlícím obkladem s proměnným charakterem v závislosti na počasí, vytváří společně s jednoduchým hmotovým řešením moderní pojetí střešní nástavby, která je v harmonii s okolní střešní krajinou památkové rezervace města Plzně.

NÁVRH
Při návrhu byl kladen důraz nenarušit kompaktní vzezření hmoty stávajícího objektu a zároveň navrhnout nástavbu, která by působila lehkým a nekontrastním dojmem – za pomoci moderní a progresivní architektury a soudobých materiálů vhodně doplnit střešní krajinu na okraji památkové rezervace města Plzně.

Z tohoto důvodu byla zvolena varianta připomínající „mrak“ nad hotelem, který je opláštěný zrcadlícím Alucobondem. Fasáda nástavby tedy není řešena tradičním obkladem s jasně daným a neměnným povrchem, ale její charakter se naopak v průběhu dne i noci stále mění a to v závislosti na počasí. Lze tedy říci, že fasáda je vždy barevně i charakterově v souladu s barvou a charakterem oblohy a nikoliv v obvyklém rozporu těžká stavba - lehká obloha. Díky různému natočení trojúhelníkových ploch navíc dochází k zrcadlení oblohy, které se také mění ve vztahu k pozici pozorovatele.

Tímto řešením se celá hmota nástavby odlehčuje a odpoutává od hotelu a vytváří moderní pojetí střešní nástavby, která je v harmonii s okolní střešní krajinou památkové rezervace města Plzně.

Vzhledem ke složitosti objektu bylo při projekci použito progresivní parametrické navrhování  - od celkového tvaru objektu, přes detaily návazností jednotlivých konstrukčních celků, až třeba po finální spárořez zrcadlícího opláštění.

DISPOZIČNÍ, VÝTARNÉ, MATERIÁLOVÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
Dispozičně se jedná o jednoduchý byt apartmánového typu. Napojení na stávající schodiště hotelu je pomocí externího ocelového schodiště nad dvorem. Výtahová šachta je prodloužena o patro a výstup vede přímo do zádveří.

Výtvarné a materiálové řešení vychází z výše popsané snahy o odhmotnění nástavby.

Konstrukčně je navržená jako lehký montovaný celek s nosným ocelovým skeletem.

Tepelně-izolační obálku tvoří sendvičové panely Kingspan, které jsou zároveň oporou pro hydroizolaci a rošt zrcadlícího obkladu.

Projekt:                Hotel U Zvonu – nástavba
Funkce:                hotel
Lokalita:               Pražská ulice, Plzeň
Klient:                   Straka 82, s.r.o.
Datum:                 2015
Info:                       střešní nástavba stávajícího hotelu
Ocenění:              TITUL V SOUTĚŽI STAVBA ROKU PLZEŇSKÉHO KRAJE 2015

Galerie:

Projekt:

Ing. arch. Robert Leníček

Vzdělání - ČVUT Fakulta architektury

1999 až 2006  architektonický atelier Len+k
od 2008          Len+k architekti s.r.o. – partner
od 2013          člen představenstva...

Ing. arch. Vladimíra Leníčková

Vzdělání - ČVUT Fakulta stavební, obor architektura
Postgraduální studium - rekonstrukce a ochrana památek     
Autorizovaný architekt, autorizační číslo 01110, člen Komory architektů

do roku 1990   Projektový ústav výstavby hl...

Copyright ArchTV 2024 & HARO Czech - web pro každého