Hotelový resort Broadway v Mariánských Lázních

Hotelový resort Broadway v Mariánských Lázních – rehabilitace čtyř historických objektů a vytvoření dvorní dostavby. Architektonické řešení vychází z respektování tradičního tvarosloví a moderní interpretace bosáže, která je hlavním prvkem utvářejícím charakter nové části. 

Hmota celého komplexu je tvořena stávající uliční frontou historických budov a novou dvorní vestavbou do tvaru T. Novostavba navazuje v přízemí na objekt Polonia (B), Partyzána (D) a nejvýrazněji pak na celou výšku objektu Tolstoj (C) vestavěnou halou. Stávající uliční objekty budou citlivě zrekonstruovány a rehabilitovány.

Pro dvorní objekt novostavby bylo nutné nalézt vhodný výraz - výraz, který by nezapřel inspiraci „geniem loci“ Mariánských Lázní, ctil charakter dané lokality, ale také by byl svým pojetím soudobý a svým členěním a plasticitou respektoval tvarosloví stávajících historických budov. Nalezeným vzorem pro ztvárnění fasády novostavby je bosáž - tradiční architektonický prvek uplatňující se na fasádách historických domů v okolí. Bosáž v sobě zahrnuje hledané principy tvarosloví i plasticity a její transformací, tedy změnou velikosti a inverzním pojetím, se dosáhlo moderního, avšak místně blízkého členění fasády. Dalším významným faktorem, který napomáhá plasticitě fasády je světlo, respektive stín - inverzní pojetí umožnuje proměnu fasády po celý den, a to dle světelné intenzity.

Plastická fasáda, podpořená okny a ustoupenými lodžiemi, v kombinaci s fasádou neplastickou až klidnou, jasně kompozičně rozčleňuje hmoty novostavby a dává objektu řád a jednotný charakter.

Barevným řešením je objekt inspirován okolní zástavbou a pro Mariánské Lázně tolik tradičním odstínem žluté/okrové. Po stránce materiálové se v návrhu pracuje zejména s panely z probarveného betonu (omítkou), kdy jsou jednotlivé segmenty bosáže a omítky plasticky „škrábány“ s vroubkováním jiné intenzity a je tak dosaženo stylové „patiny.“ Celkový dojem dotváří zeleň v podobě popínavých rostlin a stromů, například v jižní klidové zahradě, která je přístupná z balnea.

Stávající objekty jsou zděné s dřevěnými trámovými nebo klenutými stropy ve spodních podlažích, s klasickou konstrukcí střechy. Fasády jsou do hlavní třídy s výraznou štukovou výzdobou, do dvora se štuková výzdoba neuplatňuje. Konstrukci navrhovaných objektů tvoří železobetonové stropní desky posazené na železobetonových sloupech doplněných o ztužující stěny a jádra. Obvodový plášť je tvořený prefabrikovanými panely a vyzdívkami se zateplením - tím se urychlí výstavba objektu, náročný transport a deponování stavebního materiálu. Ocelové prvky se uplatňují pouze v propojovací prosklené hale a to především ve střešní rovině a u prosklené konstrukce výtahových šachet.

Projekt: Resort Broadway
Funkce: hotel a lázně
Lokalita: Mariánské Lázně
Klient: PHL – BROADWAY s.r.o., člen koncernu CIMEX
Datum: 2017
Info: rekonstrukce a dostavba

Projekt:

Galerie:

Ing. arch. Robert Leníček

Vzdělání - ČVUT Fakulta architektury

1999 až 2006  architektonický atelier Len+k
od 2008          Len+k architekti s.r.o. – partner
od 2013          člen představenstva...

© 2018 ArchTV