Šumavský dvůr - první bytová dřevostavba v Česku

První vícepodlažní dřevostavba v republice. To je Šumavský dvůr, který najdeme v Železné Rudě na Šumavě.

Samotný projekt zahrnuje tři stavby, které postupně vznikaly v letech 2008 až 2014 a celkově nabízí 78 bytů. Pro třetí a poslední etapu byla v České republice poprvé použita komplexním technologie řízení stavby BIM (Building Information Management).

Stavby se primárně snaží esteticky navázat na vzhled šumavských usedlostí, které byly běžně velmi rozsáhlé a objemné. Na Šumavském dvoře to ale není vidět. Důvodem je snaha skrýt ohromnost stavby a vytvořit dojem, že je o polovinu nižší, než ostatní vícepodlažní stavby a zároveň zachovat jedinečné kouzlo okolí, jeho genius loci. Jedná se o šesti podlažní stavby, které se díky svému dokonalému ukrytí v kopci ale jeví jako 2-3 podlažní.

Architekti při projektování Šumavského dvora také dbali na to, aby jednotlivé byty využívaly minimum vnitřních schodišť a vstupovalo se do nich z venku. Díky tomu vytvářejí pocit života v chalupě a svým obyvatelům nabízí více intimity. Každá budova má navíc prostory na kola a lyže, nechybějí garáže s parkovacími místy se jmény apartmánů. Projekt tak poskytuje vše nutné pro moderní život – svobodu, přírodu a veškeré pohodlí městského bytu.

Při pohledu zvenku jsou dřevostavby nižší, aby nenarušovaly prostředí v blízkosti hranice přírodní chráněné oblasti. Tomu odpovídá i maximální využití kvalitních přírodních materiálů, které jsou pro bydlení na Šumavě typické. Objekt pokrývá fasáda z modřínu sibiřského, použití šindele na střechách ve vazbě na krby si vyžádalo například lapače jisker na komínech, nechybějí lokální materiály jako třeba šumavský kámen. Budovy vytápí centrální plynová kotelna, rozvod je regulovatelný i na dálku. V menších bytech postačí vytápět krbem na dřevo. Při výstavbě byl kladen důraz na maximální využití kvalitních přírodních materiálů, které jsou typické pro danou oblast.

Šumavský dvůr je v ekologickém směru bezkonkurenční volbou. Vedle bydlení v horské a panenské přírodě se díky nízkoenergetickému provedení stavby šetří také provozní náklady. Všechny budovy získaly stříbrný certifikát SBToolCZ, který komplexně hodnotí úroveň kvality budov a energetickou náročnost, a který uděluje Technický a zkušební ústav stavební Praha ve spolupráci s ČVUT. Použitá metodika SBToolCZ posuzuje budovu z hlediska udržitelného rozvoje (projekt se hodnotí z hlediska dopadu na životní prostředí, sociálních dopadů, kvality, provedení, provozních nákladů apod.).

U Šumavského dvora je kladen velký důraz i na ekologii stavby, co nejmenší dopad na stávající krajinný ráz, šetrnost výstavby a použití kvalitních a zejména místních přírodních materiálů.

Masák & Partner Group, a. s.

Společnost Masák & Partner Group vznikla jako samostatný holding vycházející ze zkušeností a hodnot architektonického a projekčního ateliéru Masák & Partner v roce 2017. Zabývá se rezidenčním developmentem s důrazem na zlepšování veřejného života v souladu se současnou environmentální problematikou. Posláním skupiny je proto přibližovat svou tvorbou lidem jedinečnost prostoru a učit je žít v souladu s místem, které je obklopuje tak, aby genius loci bylo vnímáno jako nedílná součást jejich života.

Galerie:

Galerie stavba:

Ing. Arch. Jakub Masák

Jakub Masák vystudoval architekturu na ČVUT v Praze (1996). Už v průběhu studia spolupracoval s vídeňskými architektonickými ateliéry Peichl & Partner a Karl & Fassel. V Norimberku to byl ateliér...

Copyright ArchTV 2024 & HARO Czech - web pro každého