Interiér parteru Staroměstské radnice

Nový interiér parteru Staroměstské radnice tvoří čitelně současné prvky, které jsou striktně funkční, a díky své potlačené vizualitě nekonkurují historické architektuře. Nové prvky jsou navrženy tak, aby co nejméně stárly jak po technické, tak po estetické stránce.

Hlavní město Praha společně s Prague City Tourism otevřelo nový turistický provoz ve zrekonstruovaném přízemí Staroměstské radnice, který je symbolem celkové kultivace cestovního ruchu v české metropoli. Vedle turistického informačního centra a průvodcovských služeb nabízí také první kamenný obchod s kultivovanými suvenýry, výhradně od lokálních tvůrců.

Studio Olgoj Chorchoj navázalo na stavební rekonstrukci přízemí radnice navrženou SGL projekt návrhem interiérových prvků – vestavěného i volného mobiliáře, osvětlení a orientačních prvků.

Koncepce řešení interiéru je v principu zhmotnění prosté funkce s velmi potlačenou formální stránkou. Nově navržené prvky nemají konkurovat historické architektuře, jen mají čistě sloužit svému účelu, a jsou proto velmi prosté, konstruované s důrazem na trvanlivost a precizně provedené detaily.

Projekt interiéru části přízemí historické budovy Staroměstské radnice zahrnuje umístění prodeje vstupenek, informačního centra, giftshopu a zázemí pro návštěvníky i zaměstnance. Cílem bylo vytvořit pro každou z těchto funkcí novou jednotku, která by odpovídala současným nárokům návštěvníků a vytvářela zdravé a inspirující pracovní prostředí. Dispoziční uspořádání a tvarosloví nových prvků zohledňuje přirozený pohyb v prostoru a nenarušuje původní architektonické detaily Staroměstské radnice - stěny dýchají, prvky se jich dotýkají jen minimálně a nic nezakrývají.

Hlavním estetickým konceptem je viditelné odlišení nových prvků, což se odráží ve volbě materiálů, barevnosti, tvarosloví a umístění v historickém prostředí. Vhodná volba materiálů umožňuje, aby prvky měly oblé tvary bez viditelných spár, přičemž motiv oblého rohu se prolíná v celém interiéru - na lavičkách, podstavcích, vitrínách i pultech, včetně jejich detailů.

Systém osvětlení byl zvolen tak, aby umožnil nasvícení gotických kleneb, pracovních míst i předmětů vystavených ve vitrínách, aniž by bylo potřeba jakkoliv nově zasahovat do historického zdiva. Počítá také s variabilitou v budoucnu, kdy je možné že se některé prvky přesunout.

Galerie:

Studio Olgoj Chorchoj

Studio bylo založeno v roce 1990 v průběhu worshopu Vitra Design Musea vedeného Denisem Santachiarou. Michal Froněk (1966) a Jan Němeček (1963) v této době studovali na VŠUP v Praze. Jejich první projekty se zaměřovaly...

Copyright ArchTV 2024 & HARO Czech - web pro každého