Rekonstrukce a vestavba obchodu LBS - SPORT

Jedná se o stávající bytový dům v zastavěné části území MČ Praha 7 s 5 nadzemními a 1 podzemním podlažím, s přístavbami ve dvoře. Ve 30.letech zde sídlila Továrna na výrobu kosmetických přípravků pana Frant. Vítka. Dvůr je částečně krytý zastřešením. Předmětem projektu je rekonstrukce a stavební úpravy stávajícího obchodu na přízemí objektu a dostavba dvoupodlažních přilehlých administrativně-skladovacích prostor. Obchod je přístupný přímo z ulice Na Maninách.

Zaměření obchodu je prodej sportovního vybavení, oblečení a dalších sportovních potřeb – zejména na cyklistiku a běžecké lyžování. Provoz obchodu je stále v rukou rodiny p. Vítka.

Architektonické řešení respektuje ráz stávajícího objektu. Součástí rekonstrukce byla výměna oken do ulice Na Maninách vč. opravy přilehlé fasády v úrovni 1NP. Došlo ke snížení stávajících parapetů do ulice Na Maninách až k soklu objektu. Fasády jsou omítané, okna dřevěná v grafitově šedé barvě.

Dispoziční řešení stávajícího obchodu nebylo měněno - interiér stávajícího obchodu byl kompletně renovován, prostory budou opticky více spojeny do jednoho celku.

Vestavba na obchod přímo navazuje. V přízemí je umístěna část prodejní plochy,kabinka a sklad. Ve 2NP je umístěna kancelář. Kancelář bude po obvodu prosklená panoramatickými okny. Obchodní jednotka bude nově náležet zázemí pro zaměstnance, které bude umístěno odděleně od prodejny ve stávajícím skladu (místnost původně sloužila jako byt vrátného) na přízemí.

Většina místností je větraná přirozeně okny.

Celou prodejnou se vine nekonečný pás – „stopa“, která sjednocuje komplikovaný prostor a navádí zákazníky. Zároveň, díky své 3D formě umožňuje prezentaci nabízeného zboží, jeho uskladnění ve skříňkách vestavěných do pásu. Pás slouží také jako prodejní pult, místo pro kasu, bar, příjem zboží servisu a v neposlední řadě i jako lavičky pro oddych nebo zkoušení obuvi.

název stavby: rekonstrukce a vestavba obchodu (sportovní potřeby)
účel stavby: obchod
místo stavby: Na Maninách 900/55, Praha 7 – Holešovice
architektonicko-stavební řešení: GRIDO, architektura a design, s.r.o., Karlická 1493, 252 28 Černošice
zodp.osoba: Ing.arch. Peter Sticzay-Gromski, ČKA: 0001946
konstrukční část: HSD statika, s.r.o., Šaldova 34, Praha 8 - Karlín
zodp. osoba: Ing. Jiří Houra, ČKAIT: 0007973
profesní část (zdravotechnika, vytápění): CEDE Studio, s.r.o., Senovážná 996/6, 110 00 Praha 1
zodp. osoba: Ing. Martin Pekárek, ČKAIT 0008498
profesní část (elektroinstalace): Largo Kab, s.r.o., Železniční 547/4A, 779 00 Olomouc
zodp. osoba: Petr Votoček
požárně bezpečnostní řešení: Petr Stanko, Rečkova 3, Praha 3
zodp.osoba: Petr Stanko, osoba způsobilá v PO č.kat. Z750/98

Fotografie: Archiv autorů Petr Kubín

Galerie:

Projekt:

Ing. arch. Peter Sticzay - Gromski

narozen
1962                Bratislava

studium
1981 – 86        Bratislava - SVŠT Fakulta architektury - inženýrské studium
1987 – 89        Praha - AVU    Obor architektonická tvorba - postgraduální studium

členství          

Copyright ArchTV 2024 & HARO Czech - web pro každého