Sportovní hala Věry Čáslavské - Černošice

autor: Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski, Grido architektura & design, s.r.o.
Adresa: Pod školou 447, 252 28 Černošice
realizace: 2016

Urbanistické řešení
Výstavba sportovní haly/tělocvičny bezprostředně navazuje na školní objekt. Stavba doplnila areál tří stávajících budov různého stáří, s nejmladší je přímo propojena společným 1NP. Po výstavbě haly vznikl zároveň nový vstup do centrálních šaten všech budov, který sceluje celkový výraz různorodého školního komplexu.

Ve školním kompelxu vzniklo komunitní náměstíčko s mlatovým povrchem a betonovými lavičkami. Přístup do objektu vede z náměstíčka a malého parkoviště, bezbariérově pak pomocí chodníku z východní strany. Pro školní tělocvik funguje přístup po vnitřním schodišti školy.

Architektonické řešení
Budova sportovní haly je koncipována jako tvarově jednoduchá stavba na půdorysu obdélníku o rozměrech cca 51 x 23 m. Je kryta sedlovou střechou o sklonu asi 10% s přesahem přes jižní prosklenou fasádu, kterou částečně stíní a tvoří krytý chodník – venkovní tribunu před touto fasádou. Vnější výraz objektu tvoří prosklená jižní fasáda, která se otevírá do volného předprostoru, působí otevřeně a láká návštěvníka ke vstupu. Jižní a severní fasáda je doplněna pevnými žaluziemi z děrovaného plechu, které také díky svému barevnému řešení budou působit lehce a hravě a vnesou menší měřítko do poměrně velkých ploch fasád. Na západní a východní  fasádě je omítka bílé barvy. Na západní straně se hala otvírá pásovým oknem do koridoru mezi stávající školou a halou, čímž umožňuje kolemjdoucím sledovat dění v hale i z exteriéru. Na východní fasádě je lankový systém s popínavými rostlinami.

Dispoziční a provozní řešení
Hala navazuje na 1NP stávající školy, kde je umístěno zázemí (kavárna, místo správce, šatny, apod). Sportovní plocha je umístěna o 2,3m níže, zapuštěná do okolního terénu. Na stejné úrovni jsou i nářaďovny.

foto: Petr Kubín

Galerie:

Projekt:

Další projekty architekta

Ing. arch. Peter Sticzay - Gromski

narozen
1962                Bratislava

studium
1981 – 86        Bratislava - SVŠT Fakulta architektury - inženýrské studium
1987 – 89        Praha - AVU    Obor architektonická tvorba - postgraduální studium

členství          

Copyright ArchTV 2024 & HARO Czech - web pro každého