Technologický dvůr České Budějovice

Udělat to trochu jinak. To byl náš základní koncept, který vyřešil základní požadavky investora. Jak skloubit skladový areál s prostorem, který bude přístupný veřejnosti? Jak se vypořádat s požadavkem umístit tři samostatné objekty na nepříliš velký pozemek a zachovat tak funkční dopravní a provozní vztahy?

Popis

Skladové haly s showroomem pro předvedení výrobků a místo, kam dodavatelé technologií mohou vzít koncové zákazníky a pod jednou střechou probrat vše potřebné.

Od začátku jsme to chtěli udělat jinak. Největší důraz byl kladen na vytvoření veřejného prostoru. Semknutím všech tří hmot a mírným pootočením vzniklo malé nádvoří, trychtýřovitý prostor, který umožňuje návštěvníkům nerušený průchod do každé z hal.

Rozsáhlý vodní prvek, stromořadí, lavičky, umělecké dílo, to vše jsou prvky, které by ve skladovém areálu málokdo čekal, a které areál zpřístupňují veřejnosti.

Provoz

Každá hala má administrativní a skladovou část. Administrativní části dominuje velkorysý světlík, prosklené příčky, prostor otevřený přes dvě podlaží. Skladová část je navržena účelně dle potřeb každé haly, zboží je zaváženo ze zadní části, kudy vede obslužná komunikace.

Konstrukce, materiály

Jedná se o železobetonový skelet s obvodovým pláštěm z PUR panelů a panelů z matného polykarbonátu.

Polykarbonátová fasáda částečně odhaluje dění uvnitř skladových prostor a vytváří tak proměnlivou scenérii, která vynikne zejména v zimních měsících, kdy se brzy stmívá.

Vše je doplněno ocelovými prvky a velkoformátovými hliníkovými okny v barvě antracitu.

Technické informace:

- Železobetonový skelet
- Fasáda z PUR panelů a panelů z matného polykarbonátu

Autoři:

boq architekti s.r.o./ ing. arch. Miroslav Stach, ing. arch. Jana Stachová

Spoluautoři:

Petra Novotná Landscape architect – spolupráce při řešení parteru
Lukáš Rais – umělecké dílo
Tomáš Dittrich – fotografie
Strabag a.s. – realizace stavební části
Štrob&spol. s.r.o. – realizace TZB

Galerie:

Boq architekti

Atelier Boq architekti tvoří tým architektů pod vedením tvůrčího dua Miroslava Stacha a Jany Stachové.

Atelier jsme založili koncem roku 2014, od té doby se věnujeme projektům různých měřítek a různé...

Copyright ArchTV 2024 & HARO Czech - web pro každého