Rekonstrukce parku Komenského ve Zlíně

Cílem bylo přetvořit území, které se stane živým prostorem, mezi „starým“ Zlínem a „novým“ Zlínem a stane se výrazovým prolnutím těchto částí města. Architektonické řešení Zásadní proměnou prošla ulice Školní, která je nyní kultivovanou, frekventovanou pěší komunikací. Stávající pěší trasy v parku nahradily geometrické chodníky, centrální eliptická komunikace vymezuje vnitřní intenzivně udržovanou plochu parku.

Na východě navazuje na vlastní park formální prostor, který se stal rozšířenou součástí promenády ulice Školní, je osázen květinami, doplněn dřevěnými platy pro posezení u kaváren, na jihu je vymezen nástupním „portálem“ lehké prodloužené markýzy provozního objektu, na severu je jeho součástí objekt bývalé knihovny s přístavbou kavárny a fontánou v předprostoru knihovny. Ve výseči elipsy je umístěno dětské hřiště.

Od ulice Štefánikovy je hřiště chráněno horizontálním objektem „sala terrena“. Ve vnitřním prostoru parku stojí nedotčeně hrob a památník obětem 2. světové války, v těžišti je umístěn altán. Parkem prochází vlnící se pěšina, symbolicky spojující starý a nový Zlín. Řešení je střízlivé, bez zbytečných příkras. Stavby v parku jsou výrazově silné a moderní, a zároveň opakují staré klasické formy. Jejich poloha je určena klasickými principy. Dekorativně působí stávající a nové rostliny, umístěné vyváženě a promyšleně. Vše je přívětivé, neokázalé a účelné.

Spolupráce Ing. arch. Pavel Mudřík.

Ocenění:
Stavba roku Zlínského kraje 2015
Park roku 2015
Park publikován v ročence architektury 2014 -2015

Galegie:

Ing. Václav Babka

Praktikující autorizovaný krajinářský architekt, absolvent Mendelovy university dříve Vysoké školy zemědělské v Lednici na Moravě, 30 let praxe v oblasti zahradnické výroby, realizací zahradnických úprav a úprav veřejných prostranství, rekonstrukcí historických zahrad...

Copyright ArchTV 2024 & HARO Czech - web pro každého