Městská plavecká hala v Lounech

Jak šel čas s výstavbou plavecké haly

09/2016 - rozhodnutí zastupitelstva města o demolici stávající plavecké haly a výstavbě nového objektu
11/2016 - objednání studie nové podoby plavecké haly u pěti architektonických kanceláří.
02/2017 - zadání pro novou plaveckou halu bylo vybráno řešení od kanceláře DKarchitekti, s.r.o.
03/2017 - výběrové řízení na projektovou dokumentaci
06/2017 - smlouva na projektovou dokumentaci s projektantem, s.r.o., cena 3.294.000 Kč bez DPH. Autor projektu DKarchitekti, s.r.o.
07/2017 - proběhla demolice stávajícího objektu, cena dle výběrového řízení 1.340.000 Kč bez DPH, po započtení výtěžku z kovového šrotu konečné náklady 320.140 Kč
12/2017 - projektová dokumentace ke stavebnímu povolení
05/2018 - prováděcí dokumentace
06/2018 - vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby
10/2018 - uzavření smlouvy o dílo s firmou Metrostav a.s.
11/2018 - podána, na základě usnesení ZM, žádost o poskytnutí dotace z programu MŠMT v max. výši 40 mil. Kč
03/2019 - schválení dotace
02/2020 - dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo schváleny vícepráce a méněpráce, kdy celková cena stavby činí 218 723 478,84 Kč, což je o 217 193 Kč méně než při uzavření smlouvy
07/2020 - zahájení zkušebního provozu bez veřejnosti
09/2020 - zahájení provozování plavecké haly pro veřejnost

Výstavba nové plavecké haly začala předáním staveniště dne 9.11.2018. Během realizace došlo na základě požadavku technického dozoru investora, z důvodu nevyhovujících povětrnostních podmínek pro práci jeřábu, k přerušení prací v celkovém souhrnu 7 dnů, což mělo za následek prodloužení původně stanovené doby na 79 týdnů, termín dokončení stavby byl stanoven na 15.5.2020. K dalšímu prodloužení termínu pak došlo na základě změnových listů, které řešily stavbou vyvolávané změny, na základě kterých pak došlo dodatkem č. 3 a dodatkem č. 4 k prodloužení termínu dokončení stavby o celkem 44 kalendářních dní.   

Dokončená stavba byla Městem Louny převzata 29.6.2020. Délka výstavby plavecké haly nepřesáhla 18 měsíců.

Celková cena za výstavbu bazénu je 218 723 478 Kč, z toho dotace MŠMT ve výši 40 milionů korun.

A na co se můžete těšit?

V novém objektu najdete 25metrový bazén s šesti drahami (a pohodlným vstupem pro seniory), venkovní tobogán se samostatným dojezdem, divokou řeku a pro nejmenší návštěvníky kojenecký bazén se zázemím pro doprovod a bazének se skluzavkou. Z vnitřní haly můžete proplout do venkovní vířivky na terase. V další části haly najdete saunový svět a dva druhy saun (bio, finská) a ochlazovací bazénky nebo parní lázně. V přízemí je vybudována nová posilovna. Těšit se můžete také na nabídku masáží.

Připraveno je také několik plaveckých kurzů, které povedou odborně a pedagogicky vzdělání instruktoři plavání z lounské plavecké školy Žabloun:

 • vaničkování pro miminka 3-6 měsíců,
 • plavání kojenců a batolat 6-12 měsíců,
 • plavání batolat a dětí 12 měsíců – 4 roky,
 • plavecký výcvik pro žáky MŠ a ZŠ,
 • kondiční cvičení pro seniory,
 • kondiční plavání pro těhotné
 • aquaerobik

Slavnostní otevření nové plavecké haly a její zpřístupnění prvním návštěvníkům proběhne v průběhu září. O přesném termínu otevření budeme blíže informovat na našich webových stránkách a prostřednictvím FB stránek.

Informace o stavbě:

 • Zastavěná plocha je 1600m2, a má celkovou podlažní plochou odpovídající polovině hlavního Mírového náměstí v Lounech.
 • V objektu naleznete 510 m2 vodních ploch, což odpovídá vnitřní půdorysné velikosti kostela sv. Mikuláše v Lounech
 • Toboganová věž ční na severní straně do 16m stejné výšky, jako obelisk na pražském hradě.
 • Tobogánem překonáte výšku 8,4m, a je dlouhý 80m
 • Z nejvýš posazeného okna v tobogánové věži je výhled na české středohoří
 • Střecha výšky 7m je předsazena tak, aby v létě dostatečně stínila a naopak v zimě pouštěla sluneční paprsky
 • Bazén má odvážené sešikmení fasád a střechu kopírující sklon terénu
 • Čelo fasády má 3D zborcené čelo
 • Originální zvlněný skleněný plášť je tvořen 6 metrů vysokým zasklením, délky 60m, o celkové ploše skla 360m2.
 • Jižní fasáda je zvlněná podobně, jako jsou zvlněné kopce českého středohoří, které lze pozorovat z balkónu na severní straně objektu.
 • Kapacita plavecké haly 120 osob, wellness 50 osob, ostatní provozy 22 osob. Kapacita skříněk je 240.
 • Saunový bar je ústředním bodem, ze kterého se dostanete do bazénů a wellness částí. Jde o místo pro setkávání.
 • Venkovní termální vířivka umožňuje si vychutnat teplou vodu v zimním otevřeném prostoru.
 • Vířivka je přístupná průplavem, což zkomfortňuje vstup do vířivky v zimním období.
 • Veškerý vodní svět je umístěn v jednom přízemním podlaží a je vzájemně propojitelný.
 • Fasáda je krytá hlinkovým alubondovým obkladem, interiér je obložen rastrem z modřínových prken, za nímž se ukrývají technologie zajišťující pobytový komfort
 • Hlavní bazén má pro pohodlnější přístup mimo postranních žebříků i schodiště, které snadněji zpřístupňuje vodní plochu pro méně pohyblivé návštěvníky a děti.
 • Stavba bazénu vhodně využívá původní terénní zlom, který zde vznik při výstavbě stavby minulé.
 • Mezi saunovým barem a bazénem se nachází sklo o délce 5,8m

Identifikační údaje:

 • Investor stavby: Město Louny
 • Autor stavby: DKarchitekti, s.r.o.
 • Datum zpracování projektu: 2017-2018
 • Generální dodavatel stavby: Metrostav a.s.
 • Provozovatel: Lounská správa plaveckých areálů, p.o.
 • Datum výstavby: 2018-2020

Galerie:

Copyright ArchTV 2024 & HARO Czech - web pro každého