Přístavba rodinného domu v Lipnici

Pozemky investora jsou umístěny ve svahu na okraji obce Lipnice nad Sázavou v lokalitě určené pro zástavbu rodinných domů.

Zadáním investora bylo doplnit ke stávajícímu rodinnému domu přístavbu určenou k trvalému bydlení, která bude funkčně oddělena, ale zároveň propojitelná se stávající stavbou, do které se mělo zasáhnout jen minimálně.

Přístavba je navržena jako jednopodlažní kvádr zapuštěný do svahu přecházející do patrové nástavby se sedlovou střechou. Svou hmotou navazuje na tradiční řešení sousedícího domku, ale zároveň je výrazově minimalizovaná díky sjednocení otvorů a stěn fasádním obkladem.  Přístavba má rozměry 13.2 x 7.7m. Výška hřebene střechy je 9.1m. Střecha je z falcovaného hliníkového plechu. Dominantní prosklená fasáda nástavby otvírá výhledy do krajiny kolem Lipnice.

 Architektonicky se jedná o moderní koncept s použitím klasických materiálů – dřevo, kov, beton. Objekt je proveden jako kombinace klasické zděné technologie s železobetonovou nosnou konstrukcí stropů a částečně i nosných průvlaků, pilířů a základů. Na krov byla použita dřevěná rámová konstrukce. Fasáda je také obložena hliníkovým plechem, efektu je dosaženo prostřídáním falců.

Celková plocha pozemku: 2179 m2
Celková zastavěná plocha: 214 m2
Zastavěná plocha přístavby: 114 m2
Obestavěný prostor přístavby: 677 m3         

Místo stavby: Vysočina
Investor: soukromá osoba
Zpracovatel: OK PLAN ARCHITECTS, s.r.o., Na Závodí 631, 396 01 Humpolec
Autor: architekt Luděk Rýzner, ing. arch. František Čekal
Generální dodavatel: Brodská stavební spol. s r.o.
Subdodavatelé: ČADAS interier, AB PARKET, Cabletech, JK SERVIS, PEHOS interiér
Projekt: 02/2012
Realizace: 09/2012 - 12/2013

Galerie:

Projekt:

Ing. arch. Luděk Rýzner

Datum narození 21.4.1969
Místo: Humpolec

• 1983 – 1987 SPŠ stavební v Havlíčkově Brodě
• 1987 – 1994 ČVUT Praha – modul architektura
• 1994 – 1997 Atelier Penta v. o...

© 2018 ArchTV