Nárožní rodinný dům na Jižní Moravě

Parcela se nachází na mírně svažitém nárožním pozemku. Navrhovaná stavba nahrazuje dva původní domy v řadové zástavbě, v památkově chráněné zóně.

Jednopodlažní dům tvaru „L“ s obytným podkrovím odděluje privátní zahradu od obou rušných ulic a vytváří příjemné prostředí pro pobyt. Na jihovýchodní straně je dům ukončen menším wellness centrem, přístupným ze zahrady. Jižní a východní fasáda domu je napojena na stávající okolní domy. Vjezd do dvora je navržen na severní straně, kde je prostor pro kryté parkovací stání. Ze strany ulice se dům přizpůsobuje okolité zástavbě svým tvaroslovím a barevným řešením, z vnitřní strany má dům odlišný charakter. Propojení s exteriérem a maximální prosvětlení interiéru zabezpečují francouzská okna a velkoplošné okenní otvory. Zároveň jsou zabezpečeny velkými otvory významné energetické zisky v topné sezóně. Pro dostatečné proslunění zahrady a domu jsme ponechali jiho - východní stranu přízemní. Vykonzolovaná část podkroví tvoří přístřešek pro ochoz kolem celého domu.

V místě s rušným dopravním provozem by měl nárožní dům poskytovat klidné prostředí, izolované od ruchu ulice. Vnitřní zahrada a navazující místnosti domu jsou protiváhou velmi živé atmosféře na okolních ulicích. Uvnitř domu by měla vzniknout pokojná, relaxační atmosféra.  Kontrast exteriéru a interiéru se projevuje i v architektonickém stvárnění budovy, která je směrem ven uzavřená a směrem dovnitř maximálně otevřená.   

Galerie:

Projekt:

Ing. arch. Mária Opavská

Mária Opavská se narodila v r. 1980 v Bratislavě, kde vystudovala fakultu architektury na Slovenské technické univerzitě. Čtvrtý ročník studia absolvovala v rámci výměnného programu Socrates - Erasmus na škole...

© 2018 ArchTV