Ing. arch. Jan Rudolf

Vystudoval střední školu stavební ve Zlíně a poté nastoupil na FA ČVUT v Praze, kde poznal v ateliéru vedoucího architekta Petra Suskeho jeho tvorbu plnou přesahu, vtipu a v neposlední řadě ekologie. Ta ho provázela po celou dobu studia, kdy již začal budovat vlastní architektonický ateliér. Zpočátku úzce spolupracoval se stavební firmou otce, postupně se oddělil a založil kancelář Rudolf architects s.r.o. v Praze na Letné, kde působí dodnes.

Celý tým ateliéru se skládá z množství architektů, odborníků, externistů a jelikož z vlastní zkušenosti ví, jak těžké je se prosadit jako začínající architekt bez praxe, zaměstnává a dává příležitost studentům při škole. Díky značným kapacitám se proto ateliér v posledních letech progresivně dostává do podvědomí širší veřejnosti a nyní kancelář úzce spolupracuje i s developery, ať už pouze po stránce projekční, tak po stránce komplexní přípravy celého projektu již od počátku konceptu projektu včetně webové a grafické podpory.

Směr a koncept tvorby je jasně patrný. Každý projekt je však specifický a tak k němu i arch. Rudolf přistupuje a vtiskne mu neotřelou podobu. Důraz je kladen vždy na ekologii a udržitelnost projektu. Rozsah tvorby je tedy od nejmenších rodinných domů, bytových domů, přes interiéry kanceláří, územní studie, až po developerské projekty.

Zajímavé projekty:   
-          Rekonstrukce stodoly v Nedachlebicích        
-          Rodinný dům v areálu zlínských filmových ateliérů
-          Rodinný dům ve Fryštáku
-          Rodinný dům v Hranicích na Moravě
-          Rodinný dům ve svahu v Čerčanech
-          Rodinný dům v Bratislavě
-          Rodinný dům na Příluku
-          Rodinný dům v Kvítkovicích
-          Rodinný dům na Mladcové
-          Developerský projekt DNV v Bratislavě
-          Územní studie obce Ratiboř
-          Koncept zeleného vertikálního bydlení
-          Komplex bytových domů ve Zlíně ,, Zlin Hill Resort“
-          Rekonstrukce objektu Družba v Uherském Brodě
-          Rekonstrukce protiatomového krytu ve Zlíně

Copyright ArchTV 2024 & HARO Czech - web pro každého