Ing. arch. Ondřej Kutěj

Ateliér talaša kutěj architekti.  vznikl kolem okruhu mladých architektů, které spojuje nejen stejná vášeň pro architekturu a řemeslo a také stejný pohled na svět. Oba dva zakládající členové vystudovali Stavební fakultu na ČVUT, obor architektura a stavitelství. Již během studia získávali cenné zkušenosti nejen v České Republice ale i v zahraničí. Vysokou školu absolvovali v roce 2013 a již v létě roku 2015 zakládají vlastní ateliér. Za poměrně krátkou dobu se jim podařilo navrhnout a začít realizovat množství projektů různého charakteru.

Ateliér působí po celé republice, zejména však na Zlínsku, kde mají architekti své kořeny a v Praze, kde studovali a mají sídlo.

Portfolio zahrnuje rozličnou škálu projektů. Největší podíl v ní mají zejména bytové stavby všech měřítek – od rodinných nízkonákladových domů, přes rodinná sídla až po bytové komplexy. Zatím největším počinem v této oblasti je soubor devíti pasivních rodinných domů ve Zlíně - Boněcku.

Mimo bytovou architekturu se podíleli například na projektu opravy chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Neratově, dále na projektech minipivovaru, přístavbě průmyslové haly apod. Neopomenutelnou složkou jsou interiéry a grafické práce.

V návrzích je kladen důraz na ekologii a ekonomii staveb, na práci s novými materiály a především praktičnost. Architekti vždy ocení, když mohou pojmout projekt komplexně a zpracovat jej do posledního detailu. Vznikne tak něco originálního, s čím je spokojený nejen architekt sám, ale především klient.

Ateliér spolupracuje s širokou škálou odborníků – architektů, stavebních inženýrů, techniků, designérů a umělců, kteří dohromady pomáhají vytvářet promyšlený celek – nejen estetický ale také funkční.

Cílem ateliéru talaša kutěj architekti. je vytvářet příjemné prostředí pro lidi a pomáhat jim tak žít jejich příběhy. V návrhu se snaží slučovat poznatky nesené tradicí s moderními postupy a technologiemi a výsledkem jsou nadčasové, esteticky čisté a funkční návrhy. Důležitá je práce s individualitou klienta a jeho zadáním.

Projekty Ondřeje Kutěje

Pasivní rodinné domy Zlín – Boněcko

Pasivní domy jsou ideálním konceptem dnešní doby, protože jsou šetrné k životnímu prostředí a také ke zdraví člověka. Takové jsou i Pasivní rodinné domy Zlín – Boněcko, které leží na...

© 2018 ArchTV