Ing. arch. Dalibor Borák

profesní životopis

2007   zvolen předsedou České komory architektů
2006   jmenován členem poradní skupiny Evropské komise (ACETA) pro akreditaci vzdělání pro profesi architekt
2006   účastnil se školení o pasivních domech v Pasivhausinstitut v Darmstadtu (u prof. Feista)
2004 - 2007   vykonává funkci místopředsedy ČKA
2004   zvolen do "Představenstva České komory architektů", pověřen zahraniční agendou, zejména styky s ACE (Evropská rada architektů), do dnešní doby se zúčastňuje pravidelných zasedání GA ACE v Bruselu
2004   vyslán Českou komorou architektů na ustavující kongres Evropského fóra pro politiku architektury do Paříže
2002 - 2004   vykonával funkci předsedy "Dozorčí rady ČKA"
2001   založil spolu s Tomášem Dusem a Jiřím Šigutem stavební a projektovou firmu "Dobrý Dům, s.r.o."
1998   účastnil se na týdenním workshopu v Bauhaus – Dessau – regenerace měst
1996   spolupracoval s Atelierem Brno, architekty Petrem Hrůšou a Petrem Pelčákem, pracoval jako zodpovědný architekt na zakázkách pro firmu IKEA ČR,s.r.o.
1995   založil architektonickou kancelář s Helenou Borákovou
1995   ukončil činnost ve sdružení "Nový dům"
1993   autorizován Českou komorou architektů, zvolen do "Dozorčí rady"
1993   vyslán Obcí architektů na kongres UIA Chicago, USA
1992   firma "Nový dům" se rozšířila na sdružení, členy dále byli Jiří Prachař, Jaroslav Suchý a Helena Boráková
1990   zúčastnil se jako člen představenstva Obce architektů spolu s děkanem FA arch. Ivanem Rullerem týdenního semináře "Výkon profese architekta ve Francii", které pořádala ve spolupráci s Ministerstvem kultury Francie Asociace architektů Il de France
1990   založil firmu "Nový dům"
1987-90   zaměstnán v Druposu Brno v Atelieru Pavla Šrubaře, pracoval zde jako vedoucí projektové skupiny na architektonických i urbanistických projektech
1984-87   zaměstnán ve Stavoprojektu Brno v Atelieru 01 Viktora Rudiše, ve skupině Vladimíra Pally
1984   absolvoval Fakultu architektury VUT Brno

narozen 28.5.1959 v Brně

Knihy a katalogy
Vynikající výrobek roku 2006, cena za design svítidla Aquarium, spoluautor Miloš Zimula, katalog výstavy Design centra České republiky
Obecní dům 1997-2002 / Brno 2002 /
Obecní dům 1988-1997 / Brno 1997 /
Katalog vybraných návrhů architektonické soutěže na přístavní terminál v Yokohamě, spoluautor Helena Boráková
Grand Prix Obce architektů, katalog výstavy, čestné uznání v kategorii Rekonstrukce za rekonstrukci pivovaru v Brně, spoluautor Pavel Šrubař

Články
Pojistka proti ohavnostem – Lidové noviny 1.11.2005
Jak snížit rizika při přípravě výstavby vlastního domu - Svět bydlení firmy Reiffeisenbank a.s. 05/2004
Peklo předstírání a chvála úměrnosti – Mladá fronta DNES 29.9.2003

Projekty Dalibora Boráka

Bytový dům s loftovými byty v Brně

Rekonverzi původně výrobního objektu na objekt bytový s 11 bytovými jednotkami loftového charakteru a ateliérem.
Přestřešením dvora a úpravou průmyslových objektů ve dvoře vzniká v suterénu prostor pro parkování...

© 2020 ArchTV