Ing. Arch. Juraj Jančina

Štúdium architektúry na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave som ukončil v roku 1988 a prvé skúsenosti získal v štátnom projektovom ústave Lignoprojekt. V roku 1989 som prijal ponuku rakúskej architektonickej kancelárii Graz Architekturbüro Kordon a neskôr pracoval v jej viedenskej pobočke. Rozvinutá investičná výstavba v Rakúsku a realizácia veľkých projektov boli náročnou školou a priniesli mi cenné medzinárodné skúsenosti.

V roku 1992 som založil vlastnú architektonickú kanceláriu na Slovensku. V náročných ekonomických podmienkach sa po prvých spracovaných projektoch postupne rozširoval tím spolupracovníkov a rástla náročnosť a komplexnosť realizovaných stavieb. Víťazstvo v súťaži na realizáciu projektu Ústredia Poštovej banky v roku 1996 znamenalo zlom, ktorý nám priniesol skúsenosti a referencie z úspešne zrealizovaného projektu a posilnil dôveru investorov.

V roku 1998 vznikol realizačný projekt administratívnej budovy Malý trh. Už v roku 1997 sa začali práce na polyfunkčnom centre Aupark Bratislava s podlahovou plochou viac než 100 000 m², ktorých posledná etapa prebiehala až do roku 2007. K ďalším významným projektom patrí administratívna budova na Lazaretskej ulici v Bratislave z roku 2000, ako aj Apollo business center, na ktorom práce začali prvou etapou v roku 2003. Na jeho úspech nadväzuje projekt Apollo Business center II, na ktorom sa začalo pracovať v roku 2006 a v roku 2009 získal  Cenu za architektúru CE.ZA.AR a cenu Stavba roka 2009. Všetky uvedené stavby získali rôzne ocenenia v odborných a architektonických kruhoch na Slovensku.

Stále sa rozvíjajúca úspešná činnosť architektonickej kancelárie postupom času viedla k vyprofilovaniu v súčasnosti už viacerých, mnou vedených a navzájom spolupracujúcich podnikateľských subjektov tvoriacich skupinu Jančina architekti.

Vo svojej tvorbe uprednostňujem čistotu línií, striedmosť a pravdivosť vyjadrenia. Z hľadiska mierky, proporcie, materiálu i výrazových prostriedkov plne podriaďujem architektonické dielo životnému prostrediu, do ktorého má byť zasadené. Tieto princípy beriem do úvahy, keď sa rozhodujem, či má samotný návrh dotvárať existujúce okolie, alebo naopak, cieľom je kontrast, ktorý spôsobí pozitívny pohyb vpred a umožní ďalší rozvoj a smerovanie.

Súčasťou každého návrhu je človek, a to aj z hľadiska výtvarného. Pri svojej práci chcem dať ľuďom priestor na dobrú komunikáciu, pocit voľnosti a slobody v priestore. Veď takmer všetci prežívame väčšiu časť života v umelo vytvorenom prostredí.

Charakteristika nášho atelieru:

Jančina architekti je tím ľudí, ktorých spája spoločný zámer - tvoriť priestor pre krajší život a lepšiu budúcnosť, preto je aj naším mottom: „Tvoríme priestor pre Váš lepší život“.

Za tým sa skrýva funkčnosť, estetika, jedinečnosť, nadčasovosť, udržateľná architektúra vo všetkých našich projektoch bez rozdielu mierky,  funkcie a projektového stupňa,  s cieľom, aby bol priestor vždy plný života a spokojnosti užívateľov aj návštevníkov.

Porozumenie plánovanému zámeru a miestu a potrebám súčasným a predstaviteľným budúcim vrcholí vždy v optimálnom vyťažení potenciálu miesta, poskytovaných funkcií, synergie s okolím, moderných technológií a materiálov, aby aj po dlhom čase intenzívneho užívania bol náš projekt ako nový. Táto vzrušujúca hra a zábava pri tvorení budúcnosti nás ako tím poháňa denne dopredu, chceme a musíme byť vlastne denne v "budúcnosti", keďže naše projekty sa realizujú vždy s niekoľkomesačným, ba až ročným posunom a je to naozaj niečo výnimočné a baví nás to.

Vybrané projekty

https://www.archinfo.sk/diela/interier/kancelarske-priestory-basf-digital-park-iii-bratislava.html

© 2018 ArchTV