ing. arch. Jan Duda

Po ukončení studia nástup do Stavoprojektu Liberec, kde se v roce 1990 rozhodl se svými třemi kolegy založit sdružení nezávislých architektů „studio ARTIKL“.
Cílem životního snažení je bezbřehá radost a spokojenost svých klientů.
Nadšení - pochopení - pokora - úcta - důvěra.                                             

narozen 1963 ve Vsetíně

1978 - 1982 studium Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí
1978 - 1984 základní vojenská služba Jičín
1984 - 1987 studium Fakulta architektury VUT Brno
1987 - 1989 studium Fakulta architektury ČVUT v Praze
1989 -          státní závěrečná zkouška ČVUT v Praze
1989 -          přijat na postgraduál AVU Praha
1989 - 1990 Stavoprojekt Liberec 
1990 -          založení soukromé projekční kanceláře, která se zaměřuje na projekty občanských, kulturních, sportovních, školských a obytných staveb a projekty interiérů, a která stále existuje, kde pracuji dodnes
1993 -          autorizovaný architekt ČKA /velká autorizace/
1995 - 2003 vedoucí atelieru architektonické tvorby na Fakultě architektury TUL - Univerzita Liberec
2009 - 2011 člen komise pro městský mobiliář Statutárního města Liberec
2012 - 2014 člen Architektonické rady Statutárního města Liberec

Číslo autorizace České komory architektů :   01690

Web :  archduda.cz

Ocenění:
Stavba roku Libereckého kraje 2001
Stavba roku Libereckého kraje 2005
Stavba roku ČR 2006
Grand prix architektů 2014 národní cena za architekturu
Cena ministra vnitra OPERA CIVITATEM 2021 stavba ČR v letech 1991-2021

Publikační činnost :
Časopis ARCHIDEA Holandsko
Časopis STAVBA 02/2001
Časopis FORUM  architektury a stavebnictví 03/2003
Časopis FORUM  architektury a stavebnictví 01/2004
Časopis DOMOV 07/1996
Časopis MŮJ DŮM 07/2001
Časopis STAVBA 06/2005

 

Projekty Jana Dudy

Nový pavilon PET/SPECT nemocnice v Liber…

V letošním roce byla dokončena výstavba nového pavilonu PET/SPECT v areálu Krajské nemocnice v Liberci, ve které se nachází specializované diagnostické zařízení pozitronové emisní tomografie (PET), resp. jednofotonové emisní výpočetní tomografie...

Copyright ArchTV 2024 & HARO Czech - web pro každého