Nová administrativní budova Kloboucké lesní

Společnost Kloboucká lesní je firmou, která vytrvale prošlapává cestu k udržitelnému hospodaření s lesem a krajinou. Inspiruje se odkazem našich předků a zároveň zkouší stále nové technologie i možnosti. V oboru, se kterým obvykle není spojována inovativnost a odvaha, se firma profiluje jako pokroková a kreativní. Sídlo společnosti má tyto ideje reprezentovat. Kloboucká lesní se svými aktivitami snaží ukázat potenciál udržitelného stavění v souladu s ekologickým myšlením a nejmodernějšími technologiemi.

Odvětví, v němž firma působí, prochází dramatickou změnou vlivem posunu přírodních podmínek. Sídlo firmy tedy musí být pružně upravitelným prostorem umožňujícím vývoj a změnu. Vytváříme prostory pro tvůrčí práci, výzkum a inovaci. Dům je navržen jako schránka tvořená konstrukcí, prostory uvnitř jsou přestavitelné a jsou zde vytvořeny rezervy pro nečekaný rozvoj.

Stavba je navržena tak, aby udávala směr stavění budoucnosti. Ekologie, jednoduchost a střídmost v kombinaci s nejmodernějšími technologiemi – to vše vsazeno do prostředí přírodních prvků, zeleně a vody. Konstrukce je vyrobena výhradně z materiálu, který vzniká přímo na místě – na lince Kloboucké lesní, necelých 100 metrů od místa stavby. Je to nejprostší a nejstarší stavební materiál – dřevo. Způsob zpracování dřeva je však ryze současný. Použity jsou profily BSH – vlajková loď produktů společnosti. Z tohoto materiálu je složena rámová konstrukce tradičního tvaru, která se mnohokrát zopakuje a vytvoří dlouhou elegantní hmotu celé stavby.

V urbanismu fabriky je pro sídlo zvoleno exponované místo. Severní fasáda objektu je otočena k obci a přijíždějícím návštěvníkům. Stavba svou hmotou zakrývá průmyslové stavby areálu a její pozadí v druhém plánu tvoří krásná scenérie Pláňavského hřebene.

Technologie
Vnitřní technologie domu kombinují moderní technická řešení a selský rozum.
Základní konstrukce domu je kombinací těžkého dřevěného skeletu, betonového jádra a ocelových ztužení. Jednotlivé moduly vyplňuje několik typů fasádních panelů, které jsou umístěny dle logiky vnitřní dispozice. Modulární konstrukce domu poskytuje velkou variabilitu použití i v případě budoucí potřeby změny využívání. Hlavní část dřevěné konstrukce tvoří lepené BSH profily, vyrobené pouze několik desítek metrů od stavby. Většina dřeva použitého na stavbu je z nedalekých lesů, převážně se jedná o beskydský smrk. Při výběru stavebního dřeva se kladl důraz na jeho kresbu i hustotu vláken a podle toho se také vybíral les, kde probíhala těžba.

Střecha domu je pokryta solárními panely, které uspokojí energetickou spotřebu domu a zároveň zastupují funkci střešní krytiny. Budova disponuje bateriovým uložištěm o celkové kapacitě 72 kW. Přebytky jsou směřovány na pokrytí energetických požadavků výroby firmy. V současné době pracuje většina zařízení v areálu na energii ze slunce. Severní stranu střechy pokrývají skleněné panely, které prosvětlují podstřešní prostory.

Voda ze střešních ploch je odváděna do nadzemních nádrží, které v letních měsících přirozeně ochlazují budovu a akumulují vodu pro zpětné použití v areálu. Vodní plocha je také způsobem, jak odrážet rozptýlené světlo i do hlubších částí dispozice.

Zdrojem pro vytápění stavby a celého areálu je centrální areálová kotelna, kde hlavní palivovou surovinou je štěpka vlastní produkce. Tímto je areál zcela nezávislý na jiném palivovém zdroji. Přidanou hodnotou je, že se jedná o zcela ekologický zdroj.

Interiér
Za poměrně tradicionalistickým tvarem objektu se sedlovou střechou se skrývá mnoho současných technologických řešení, která odpovídají dnešní moderní době. Velký důraz byl při návrhu také kladen na pracovní pohodu zaměstnanců, která je zajištěna kvalitním pracovním prostředím v interiéru a variací krytých venkovních pobytových teras, které pronikají celým domem.

Interiér stavby si na nic nehraje. Koncepčně souzní s celkovým pojetím domu, které klade důraz na konstrukční upřímnost. V interiéru je na první pohled patrné, jak všechno funguje. Základní principy vnitřních prostor jsou dokonce patrné i z exteriéru. Nosná konstrukce těžkého skeletu prorůstá celým domem a rytmicky dělí interiér. Poslední úroveň domu je otevřeným prostorem. Kryje ho sofistikovaná střecha se solární elektrárnou. Tam, kam paprsky slunce nedosáhnou, fotovoltaické panely nahrazuje zasklení.

Materiálově je dům střídmý. Nosné prvky BSH z lepených smrkových profilů jsou v interiéru kombinovány se skleněnými plochami oken, dřevěným obkladem a dřevoskleněnými akustickými příčkami. Tyto příčky dodávají interiéru otevřenost. Všechny prosklené stěny a obklady z biodesek jsou kluzně uloženy vůči pohybu dřevostavby.

Dřevobetonové stropy se propisují do pohledových stropních konstrukcí, kterým na podlaze sekunduje beton leštěný. Veškeré technologie jsou v interiéru instalovány viditelně, prostupy dřevěnými příčkami jsou realizovány bezrámečkovými prostupy.

Principy interiéru se opakují ve všech patrech domu. Kancelářské využití doplňují místa, která mají v budoucnu sloužit pro kreativní workshopy a nebo jako relaxační prostor pro zaměstnance firmy. Nejvyšší otevřené patro je multifunkčním prostorem pro přednášky, firemní akce či představení nových produktů.

Interiér domu má být inspirativním prostředím, popisujícím principy fungování Kloboucké lesní – firmy, která se zabývá velmi tradičním řemeslem, ale zároveň se nebojí nových věcí.

Ekologie
Téma ekologie díky dotační politice a přijímaným normám stavební profesí rezonuje. Jen malá část stavebníků se však o ekologii zajímá doopravdy a neřeší ji pouze z ekonomického, či legislativního pohledu. Výrobci stavebních materiálů se předhání, čí stavební materiál je nejčistější, jaký výrobní proces je nejšetrnější k přírodě, ale především který materiál, či výrobek vám ušetří co nejvíc peněz.

Stavební normy jsou nastaveny tak, že už prakticky nesmíme postavit dům bez izolace, protože není „ekologický“. A tak se všechno obaluje. Pod nánosem izolačních vrstev mizí nejen novostavby, ale také krásné staré domy. Státní podpora sice pomáhá stavebnímu byznysu, ale celkově spíše škodí.

Ekologické stavění, je mnohem komplexnější, než se zdá. Když stavíme, nezáleží na tom, jestli máme dům obtažený polystyrenem, nebo ne. To, co dělá domy ekologickými, nejsou normy na zateplení, ale to, jak domy umíme používat nebo, kde je postavíme. Důležité je uvědomit si, že tématem není jen přímá energetická spotřeba stavby, ale celá množina úkonů a energetických vstupů, které vznikají při výrobě jednotlivých komponent domu a jejich cestě na stavbu, ale také správné používání stavby a v neposlední řadě i přemýšlení o tom, co nastane, až bude životnost projektu u svého konce.

Takové přemýšlení je Kloboucké lesní blízké. Mít kontrolu nad celým procesem, zajistit kvalitu a mít zodpovědnost v každé jednotlivé produkční fázi, pohlížet na věci nejen z hlediska rentability, ale především udržitelnosti. Tady nejde jen o prodej a zpracování dřeva, jedná se o komplexní činnost, která se dá pojmenovat péčí o les. Na jejím začátku je semínko a na konci dům. Jednotlivé části systému se nedají oddělit, jedno bez druhého nemůže existovat.
Životnost budovy je projektována s přesahem na minimálně tři generace.

Vize
Představte si svět, kde materiály na stavbu vašeho domu necestují přes půl světa. Kde znáte les, kde se pokácely stromy, ze kterých máte postavený dům.

Sídlo Kloboucké lesní není jen administrativní zázemí progresivní firmy, je to laboratoř. Zkoumá, jak by se daly stavět domy rychleji, jak pracovat s energií i materiály tak, abychom nezatěžovali přírodu při jejich výrobě, v průběhu jejich životnosti, ale i při likvidaci na konci jejich životního cyklu. Ani kapka vody nepřijde nazmar, ani joul energie se nepropálí jen tak a každá zkušenost se využije pro další vývoj.

V České republice vyroste za rok dva tisíce dřevostaveb, což odpovídá zhruba půlprocentnímu podílu na celkové produkci dřeva v ČR. Naší snahou je, abychom toto mizivé množství znásobili, abychom dokázali chytře využít potenciálu, který se nám sám nabízí a dokázali stavět domy, které nebudou ekologické jen z hlediska úspory na vytápění. Chceme se na proces výstavby ze dřeva podívat z větší dálky, pochopit principy a spojitosti, a pod touto novou optikou ho znovu složit dohromady.

Pro Klobouckou lesní je poznání postupů, které navazují na samotné zpracování dřeva, zásadní pro další vývoj firmy. Současný rozsah produkce firmy je zakořeněn ve sloganu, který popisuje práci se dřevem jako proces od zasazení semínka až po výsledný produkt, hoblované prkno.

Díky zkušenostem nabytým v laboratoři se chceme společně dívat dál. Filosofie udržitelnosti, hospodárnosti i společenské odpovědnosti nám ukazuje další možnosti a potenciály rozvoje. V době, kdy je stavební průmysl zablokován byrokracií, nedostatkem materiálů i lidí je ta správná chvíle začít znovu. Ekologicky, efektivně a ekonomicky. Pojďme zúročit nabyté zkušenosti a stavět takové domy!

Materiály

lepené dřevěné nosníky (BSH) - rámová nosná konstrukce (Kloboucká lesní)
modřínové terasové lamely - terasy a ochozy (Kloboucká lesní)
borová biodeska - podlaha (Kloboucká lesní)
smrková biodeska - obklady fasádní a interiérové, nábytek (Rubner.it)
ocel - spojovací styčníkový materiál, nosné a doplňkové konstrukce
beton - nosná stropní konstrukce, tuhé zavětrovací jádro se schodištěm, podlaha, materiál suterénního patra

Značky

dřevěné nosné konstrukce - Kloboucká lesní s.r.o.\www.klobouckalesni.cz
interiérové příčky a obklady - Woodyglass s.r.o.\www.woodyglass.cz
výroba nábytku - Jiří Chovančík, Břetislav Sopek
kancelářsky sedací nábytek - Wiesner-Hager\www.wiesner-hager.com
sedací nábytek - TON\www.ton.eu
okna - Janošík okna-dveře s.r.o.\www.janosik.cz
venkovní žaluzie CLIMAX - STYLTECH stínící technika s.r.o.\www.styltech.cz
stabilní hasící zařízení Sprinkler - MINIMAX GmbH\www.minimaxp.cz
lité broušené podlahy - AAP Hranice s.r.o.\www.aaphranice.cz
technologie venkovních jezírek - Jezírka Banat s.r.o.\www.jezirkabanat.cz

Stavební dozor: Petr Vlček, www.stavitelstvi-vlcek.cz
Realizace železobetonové, pohledové, monolitické konstrukce: Michal Drga
Realizace dřevěné nosné konstrukce: Pukýš DŘEVOSTAVBY s.r.o., www.pukysdrevostavby.cz
FVE, elektroinstalace, EPS, SLP: Elseremo a.s.
Vzduchotechnika, chlazení: Ladislav Stružka
Vytápění, sanita: Mont SA s.r.o.
Ocelové konstrukce: KL TECHSTAGE a.s., www.kltechstage.cz
Interiérové příčky a obklady: Woodyglass s.r.o., www.woodyglass.cz
Osvětlení: Konvičný – Lampárna Lighting, www.lamparna.com
Zahradní architekt: Atelier Partero s.r.o., www.partero.cz
Realizace zahrady: GISarch studio s.r.o., www.gisarchstudio.cz
Řešení plochých střech: Izolplast Zlín spol. s r.o., www.izolplast.cz
Zpevněné plochy: STRABAG a.s., www.strabag.cz
Realizace dřevěných teras: Pavel Fojtík
Klempířské výrobky: Petr Zimáček
Grafika: Lenka Mičolová

Studio

Mjölk architekti

Kontaktní e-mail

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web

www.mjolk.cz

Sociální média

www.instagram.com/mjolk_architekti
www.facebook.com/Mjolk-architekti

Adresa studia

Železná 830/12a, 460 01 Liberec, Česká republika

   

Umístění projektu

Brumov-Bylnice

Země projektu

Česká republika

   

Rok projektu

2019

Rok dokončení

2022

Zastavěná plocha

476 m²

Užitná plocha

1034 m²

Plocha pozemku

9118 m²

Rozměry

56 x 18 m
BSH 283 m3

   

Klient

Kloboucká lesní s.r.o.

E-mail klienta

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Web klienta

www.klobouckalesni.cz

   

Fotografie

BoysPlayNice, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.boysplaynice.com

Spolupráce

Generální projektant: Pavel Srba
Statika: Lostade CZ s.r.o., www.lostade.cz
Stavební dozor: Petr Vlček, www.stavitelstvi-vlcek.cz
Realizace železobetonové, pohledové, monolitické konstrukce: Michal Drga
Realizace dřevěné nosné konstrukce: Pukýš DŘEVOSTAVBY s.r.o., www.pukysdrevostavby.cz
FVE, elektroinstalace, EPS, SLP: Elseremo a.s.
Vzduchotechnika, chlazení: Ladislav Stružka
Vytápění, sanita: Mont SA s.r.o.
Ocelové konstrukce: KL TECHSTAGE a.s., www.kltechstage.cz
Interiérové příčky a obklady: Woodyglass s.r.o., www.woodyglass.cz
Osvětlení: Konvičný – Lampárna Lighting, www.lamparna.com
Zahradní architekt: Atelier Partero s.r.o., www.partero.cz
Realizace zahrady: GISarch studio s.r.o., www.gisarchstudio.cz
Řešení plochých střech: Izolplast Zlín spol. s r.o., www.izolplast.cz
Zpevněné plochy: STRABAG a.s., www.strabag.cz
Realizace dřevěných teras: Pavel Fojtík
Klempířské výrobky: Petr Zimáček
Grafika: Lenka Mičolová

 

Galerie:

Nákresy:

Mjölk architekti

Jan Mach - *1981, Mělník, Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci

Jan Vondrák - *1981, Příbram, Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci

Lukáš Holub - *1977, Humpolec, Fakulta...

Copyright ArchTV 2024 & HARO Czech - web pro každého