Dva domy se startovními byty

Zadáním pro projekt bylo vytvořit dva totožné objekty s 9-ti malometrážními (startovními) byty do malého města v severovýchodních Čechách.

Při vytváření domů jsem si jako důležité téma určil zachování plynulého kontaktu obyvatel domů se zelení, na kterou jsou zvyklí z okolní krajiny. Proto hlavním úkolem návrhu bylo ponechat co možná největší plochu nevelkého pozemku pro soukromou zeleň, která bude ideálním místem pro aktivní odpočinek obyvatel. V domě má vždy jeden z bytů vstup přímo na terén. Ostatní obyvatelé mohou využívat lehké zavěšené balkóny, oddělené od obytných hal skleněnými stěnami, které zruší bariéru mezi interiérem a „zeleným“ exteriérem, a také střešní terasy, které nabízejí soukromí pro posezení, opalování, ale i pro sušení prádla.

Plně využitá plocha pozemku pro venkovní činnosti posouvá objemy soukromých prostor domů do výšky. Hmoty samotných objektů tím jakoby levitují a vytvářejí určité napětí. Touto levitací symbolicky odráží samotné napětí vzniku a zániku... Tento koloběh fungující na principu chaosu znázorňují nepravidelně členěné hmoty domů. Otvory plášťů domů jakoby směřují vzhůru, což umocňují i skosené hmoty vstupů na střešní terasy. Pomyslný spirálový tok se přimyká ke středové ose, která jej vyvádí vzhůru. Asociaci spirály vyvolalo označení bytů v zadání jako „startovní“. Osa této spirály představuje řád...

Výraznou součástí návrhu objektů je barevné řešení. Hladké fasády domů jsou monochromní, pravý dům šedý a levý temně hnědý. Toto nepředstavuje jedinou odlišnost obou domů, liší se i rozmístěním otvorů, jež podtrhuje individualitu obyvatel bytů. Páteří objektů jsou výrazně barevné schodišťové prostory, připomínající svým horním osvětlením komíny.

Místo: Fučíkova ulice 443, , Police nad Metují - Ledhuje
Stavebník: Město Police nad Metují, družstva majitelů
Autor: David Chmelař
Profese: Lukáš Polej, Tomáš Notek – stavební část, Martin Lukavec – statika, Tomáš Notek – požární ochrana, Pavel Týfa – elektro, Josef Tér, Tomáš Buriánek – TZB, Terezie Netrestová - zahradní úpravy

Náklady: 1,1 mil. Kč na byt (61 m2) / 36 200 EUR, celkové 22,5 mil. Kč / 741 000 EUR
Zastavěná plocha: 232 m2
Obestavěný prostor: 2895 m3
Generální dodavatel: Kerson, spol. s r.o.
Subdodavatel: Delta, spol. s r.o.
Projekt: 2001–2002
Realizace: 2002–2005

Galerie:

Projekt:

Aut. arch. David Chmelař

David Chmelař (nar. 1978 v Náchodě) působí na české architektonické scéně nezávisle již od začátku vysokoškolského studia.

Studoval Fakultu architektury ČVUT (1997-2003) a Fakultu stavební (2001-2002). V roce 2001 byl oceněn...

© 2018 ArchTV