Dostavba tělocvičny Gymnázia Jana Keplera

Gymnázium Jana Keplera z roku 1932 stojí v Praze 6 na Pohořelci. Hmota tělocvičny je jednoduchý kvádr z pohledového betonu. Barevná kombinace šedých tónů vychází z vertikálního členění stávající budovy, kde nejnižší podlaží, kam nově patří i tělocvična, má povrch fasády z tmavošedého umělého kamene. V interiéru je dominantním odstínem světle modrá barva, použitá pro sportovní podlahu a akustické obklady stěn. Opět se jedná o barvu užitou také na stávající budově.

Půdorysný rozměr haly je navržen pro minimální školní basketbalové hřiště 13 x 24 metrů, hygienické zázemí, šatny a sklady jsou ve staré budově. Tělocvična má světlou výšku 7,1 metru a je usazena na terén tak, aby byla zelená střecha s terasou bezbariérově přístupná z knihovny ve třetím podlaží.
Konstrukce tělocvičny je z prefabrikovaných betonových dílců. Nosnou část tvoří skelet založený na pilotách, strop je z předpjatých TT panelů. Slunolamy jsou odlité z probarvené betonové směsi.

Autor: SPORADICAL
Adresa: Parléřova 2, Praha 6
Investor: Odbor městského investora MHMP
Gen. dodavatel: KONSTRUKTIS a.s.
Dodavatel prefabrikované konstrukce: PREFA PRAHA a.s.
Projekt: 2005 – 2008
Realizace: 2009

Fotografie: Jan Kuděj

Galerie:

Projekt:

Další projekty architekta

SPORADICAL architektonická kancelář

SPORADICAL tvoří: Aleš Kubalík, Josef Kocián, Jakub Našinec a Veronika Sávová

Architektonický atelier SPORADICAL tvoří od roku 2003 kolektiv výše jmenovaných architektů, doplněný podle charakteru projektu ověřenými spolupracovníky a specialisty.
Věnujeme se...

© 2018 ArchTV