SPORADICAL architektonická kancelář

SPORADICAL tvoří: Aleš Kubalík, Josef Kocián, Jakub Našinec a Veronika Sávová

Architektonický atelier SPORADICAL tvoří od roku 2003 kolektiv výše jmenovaných architektů, doplněný podle charakteru projektu ověřenými spolupracovníky a specialisty.
Věnujeme se koncepční architektuře a urbanismu. Racionálně promýšlený koncept doplňujeme o výraznou výtvarnou stránku. Zpracováváme projekty různých měřítek i typologií, vždy se snažíme o intenzivní komunikaci a spolupráci s investorem. 
Naše práce získala několik odborných ocenění, v roce 2007 cenu Grand Prix architektů, v roce 2009 Cenu starosty Prahy 6, v roce 2014 Cenu Think Arch.

Projekty studia Sporadical

Dostavba tělocvičny Gymnázia Jana Kepler…

Gymnázium Jana Keplera z roku 1932 stojí v Praze 6 na Pohořelci. Hmota tělocvičny je jednoduchý kvádr z pohledového betonu. Barevná kombinace šedých tónů vychází z vertikálního členění stávající budovy, kde nejnižší podlaží...

Sportovní hala Dolní Břežany

Novostavba sportovní haly navazuje na areál základní školy v Dolních Břežanech. Umožňuje výuku tělocviku, je využívána sportovní veřejností i k pořádání kulturních akcí. Díky modernímu vzhledu je magnetem a inspirací pro své...

© 2018 ArchTV