Modulární jídelna pro společnost Koma ve Vizovicích

Návrh modulární jídelny pro společnost KOMA je složen ze dvou hlavních myšlenek. Vytvoření viditelně modulární stavby s přiznanými moduly nejen v exteriéru, ale také soulad vnitřní dispozice s modulem 9×3 m. Dále jsme využili potenciálu polohy jídelny v rámci závodu a prosklené podlaží orientovali směrem na továrnu s velkorysým výhledem. Fyzický odpočinek během polední přestávky je podpořen umístěním výdejny jídla symbolicky do druhého podlaží nad zem, kde probíhá převážná část výroby. Ve spolupráci se stavebníkem se nám podařilo zvýšit návštěvnost jídelny a vytvořit tradici teplého poledního jídla mezi zaměstnanci o stovky procent.

Nová budova nahradila již nevyhovující objekt, dobře reprezentuje firmu a vyjadřuje konstrukční i estetický potenciál modulového systému KOMA.

Koncepce objektu vychází z dvou jasně definovaných objemů. V přízemí je hlavní vstup do areálu a šatny zaměstnanců firmy Koma, v patře velkoryse pojatá hmota jídelny.

Šatny
Soustava jasně definovaných hmot člení parter na vnitřní a venkovní užitné a pobytové plochy.
Šatny jsou navženy velkoryse s přímým kontaktem sociálního zázemí a venkovními pobytovými  terasami.

Jídelna
Jídelna je záměrně umístěna v patře. Jde o symbolické oproštění od pracovního procesu čímž nabízí potřebný klid a relaxaci v době svačin a obědů. Tento princip podporuje i provozní logiku novostavby.
Svou horizontální hmotou  a orientací nejen vůči světovým stranám, ale především směrem k celému výrobnímu areálu, zajišťuje potřebnou identifikaci všech profesí s místem své práce.
Dispiziční koncepce je založena na myšlence společného stravování všech profesí bez ohledu na hierarchii firmy.
V návaznosti na hlavní hmotu jídelny navrhujeme venkovní pobytové terasy pro stravování v letních měsících.

Čitelnost modulů
Zvoleným hmotovým řešením vzniká showroom pro prezentaci nejen konstrukční a materiálových možností modulárního systému, ale také firemní kultury a vztahu ku všem profesím.
Terasa, výhled pro všechny

Konstrukce
Budova je sestavena z modulů typu M3, ty jsou použity ve dvou velikostech.
16 modulů o základních rozměrech konstrukce 3,3 x 3 x 9 m a 3 moduly o základních rozměrech 3,3 x 3 x 7,5 m.

Plášť je navržen v 1.NP ve dvou variantách     

1.NP   a) plášt z polykarbonátových desek
          b) plášť tvořený PUR izolací a opláštěním z tahokovu.
2.NP   celé podlaží je po obvodu prosklené. Zázemí kuchyně a zásobovací část 2.NP je opatřena pískovaným sklem. Stínění je umožněno venkovními textilními roletami.

Místo: Vizovice, Česká republika
Rok: 2013-2014
Klient: Koma Modular s.r.o.
Program: jídelna, šatny, zázemí společnosti
Investiční náklady: 25 000 000 Kč
Velikost: 450 m2
obestavěný prostor: 1 870 m3
hrubá podlažní plocha: 580 m2
zastavěná plocha: 360 m2

Status: realizováno

Tým: Ondřej Chybík, Michal Krištof, Vojtěch Kouřil
Fotografie: Simon Oberhofer, Marek Malůšek, archiv autora

Galerie:

Projekt:

Ing. arch. Ondřej Chybík

Narodil se v Brně, České republice.

Po studiích architektury v Brně a Štýrském Hradci v Rakousku absolvoval postgraduální studium urbanismu na prestižní ETH Curych ve Švýcarsku. Působil ve vídeňském ateliéru PPAG. Je držitelem Ceny rektora VUT v Brně...

Ing. arch. Michal Krištof

Pochází z Kláštora pod Znievom na Slovensku.

Patří k mladé generaci slovenských architektů, kteří získali vzdělání a pracovní zkušenosti v zahraničí. Po studiích v Brně a belgickém Bruselu působil v kanceláři...

Copyright ArchTV 2024 & HARO Czech - web pro každého