Chata Klínovec

Chata je umístěna ve svahu v místě krásného výhledu na krušné hory – na český Klínovec i německý Fichtlberg. Chata je o od příjezdové komunikace přístupná po kryté lávce, která slouží také jako zádveří a lyžárna. Motiv mostu se objevuje už v místní tradiční horské zástavbě. Je to praktický i výtvarně působivý prvek.

Chata je řešena jako dřevostavba na soklu z pohledového betonu. Do sklepa přivádí světlo zabetonované skleněné tyče z nedaleké sklárny. Fasáda je obložena cementotřískovými deskami.

Svou hmotou a umístěním nenarušuje stávající zástavbu. Chata stojí uprostřed pozemku v místě kde se prudký svah zmírňuje a vytváří terasu. Hmota domu je vysazena až na hranu této terasy tak, aby okna skýtala nerušený výhled na nedaleký Klínovec. Mezi domem a hranou terasy (terénním zlomem) je ponechán přibližně 1m z důvodu snadného průchodu kolem domu a jednoduššího založení základů.

Hřeben střechy je orientován kolmo ke svahu - toto řešení je zvoleno s ohledem na zdůrazněný požadavek dobrého výhledu, byť bylo původně uvažováno o orientaci rovnoběžné s ohledem na začlenění hmoty domu do okolní krajiny. V lokalitě již dnes nicméně stojí i jiné domy s kolmou orientací hřebene (např. na sousedním severním pozemku je taková novostavba).

Druhé podlaží domu je propojeno s komunikací přes dřevěný most, který umožňuje pohodlný přístup do domu i v zimním období. Motiv mostu je v dané lokalitě rošířeným tradičním prvkem stavitelství - prvkem praktickým i estetickým. Pro parkování je uvažován pruh vedle komunikace v návaznosti na přístupový most. Pruh bude zpevněn a lokálně rozšířen.

Dům je jednoduchý dvoupodlažní se sedlovou střechou. Hmota domu stojí na soklu, polozapuštěném do terénu, dům je částečně podsklepen. Sokl a samotná hmota domu jsou materiálově pojednány odlišně tak, aby dům svou výškou nepůsobil příliš hmotně.  Sokl je uvažován v provedení z pohledového betonu. Fasáda domu je pak navržena v provedení z tmavého obkladového materiálu - např. Heraklit či prkenný obklad. Okna a jejich ostění jsou kontrastní - bílé - také toto pojetí je odkazem na místní tradiční architekturu. Sedlová střecha domu je uvažována v provedení z tmavé plechové krytiny, nejlépe falcovaných plechových pásů. Střecha má minimalizované přesahy - v místě je toto řešení časté, předchází totiž poškození střechy silným větrem. Krytá přístupová lávka je obložena bílou plechovou krytinou a ladí tak s pojednáním oken.

Galerie:

Projekt:

majo architekti

ing. arch. Martin Poláček

ing. arch. Štěpán Jablonský

ing. arch. Jan Jaroš

ing. arch. Anna Sigmundová

Atelier jsme založili v roce 2011. Od té doby společně pracujeme na celé škále zajímavých zadání: od interiérů...

© 2018 ArchTV