Ing. arch. David Kraus

Absolvent fakulty Českého vysokého učení technického v Praze (1989- 1996). Studoval u profesora Miroslava Šika, od roku 2003 vlastní ateliér Architektura, s.r.o. Jeho realizace jsou v ČR, USA, Německu a SR. Při své práci rozvíjí vlastní alternativní cestu moderního pojetí architektury, pracuje s neobvyklými zdroji inspirací a s obrazy a principy současného světa. Jeho experimentální tvorba byla presentována na výstavě VIZE 1997. Byl o něm natočen dokument Bílé vrány (ČT). Přednáší, hostoval na VŠUP, publikuje, jeho práce byla oceněna řadou cen, je zastoupena v Národní galerii a presentována v odborných i laických médiích.

Narozen 1.11.1970 v Praze

1989/1996 studium na FA ČVUT
1991          atelier analogické architektury Miroslava Šika
1993          zahraniční praxe, atelier Helmuta Zieseritche, Graz, Rakousko
1994          sdružení Nová česká práce
1994          účast na výstavě Nové české práce, Fragnerova galerie, Praha
1995          účast na výstavě Nové české práce, Fakulta architektury, Bratislava, Slovenská republika
1996          diplom v atelieru průmyslové architektury Prof. Ing. arch. Emila Hlaváčka, DrSc.
1996          atelier David Kraus – architekti
1996          publikování, přednášky
1996          účast na výstavě Nové české práce, Technická universita, Berlín, Spolková republika Německo
1996          výstava „Znamení čtyř“, Všehrdova - Praha
1997          spolupráce v ATELIERU 8000, s.r.o., administrativní komplex PPS – ING Smíchov ( autor: Architectures Jean Nouvel )
1998          výstava „Vize“, Fragnerova galerie, Praha
2000/2001 člen redakční rady časopisu „Stavba“
2000/2001 člen správní rady „Nadace české architektury“
2001          člen České komory architektů
2003          majitel společnosti Architektura, s.r.o.
2012          hostování VŠUP ( atelier A1 )
2015          odborný asistent Ústav navrhování III, FA ČVUT, ateliér Kraus-Čančík

Členství v odborných sdruženích:
2000/2001, členství v redakční radě časopisu „Stavba“
1999/2000, členství ve spolku „Mánes“
2000 - členství v diskusním „Fóru pro obnovu památníku na Vítkově“
2000 - 2001, členství ve správní radě „Nadace české architektury“
1999 - členství v architektonickém spolku „Spolek 99“

Odborná prezentace referencí v médiích:

Více info na http://www.archi.cz/media.php

Ocenění:
- Odměna nadace ABF za projekt železničního hradla, ateliér M. Šika, 1993
- Odměna soutěž nová budova FA ČVUT, 2004.
- Nominace na ocenění Dům roku, 2004
- Nominace na ocenění Dům roku, 2009
- Cena dům roku 2010 ( Stodůlky )
- Cena dům roku 2012 ( Jevany )
- Čestné uznání Grand Prix OA, vila Jevany 2012
- Čestné uznání Grand Prix OA, škola v Hradištku 2013
- Finalista - 1. ročník BigMat International Architecture Award, 2013
- Ateliér Kraus - Čančík na FA ČVUT, nominace na nejlepší ateliér, 2x nominace na nejlepší projekt, 2015
- Ateliér Kraus - Čančík na FA ČVUT, nominace na nejlepší ateliér a 2x nominace na nejlepší ateliérový projekt
- Ateliér Kraus - Čančík na FA ČVUT, cena za nejlepší ateliér

 www.archi.cz

Projekty Davida Krause

Muzeum aut s bytovým domem v Satalicích

Investor chtěl navrhnout víceúčelový provozní objekt pro sbírku a úpravy automobilových veteránů značky Citroen s kancelářemi a byty.

Specifičnost zadání vyplývá z výjimečnosti vystavených vozidel, některá jsou kultovními značkami a tvoří...

Rekonstrukce stodoly a vejminku v Kozova…

Snahou bylo co nejvíce zachovat původní stav, kompozici objektů, celkovou venkovskou atmosféru a hmotu jednotlivých domů se sedlovými střechami zapadajícími do okolní zástavby a krajiny.

Ze stodoly jsou zachovány obvodové konstrukce...

Rodinný dům v Dolních Břežanech

Obývací prostor je vyjmut z dispozice domu, je vysunut do zahrady a tvoří samostatný objekt. Srdce na dlani. Dům je výškově odstupňován tak, jak klesá pozemek. Toto členění uvnitř tvoří...

Přístavba základní školy v Hradištku

Přístavba základní školy v obci Hradištko je koncepcí umístění kompaktní stavby otevřené a orientované do zahrady – k jihu a zavřené i objemově nenápadné k severu.

Dvoupodlažní budova je se stávající...

Rodinný dům v Jevanech u Prahy

Zděný přízemní dům svou horizontalitou vyvažuje vertikální linie stromů. Stavba je na lesním pozemku naproti rybníku v Jevanech, vodní hladina tvoří stále se měnící obraz. Dům je prosklený na jižní...

Copyright ArchTV 2024 & HARO Czech - web pro každého