Ing. arch. Zdeněk Trefil

Architektonický projekční a konzultační ateliér Pod Oborou 860, CZ 757 01 Valašské Meziříčí, www.tref-a.cz

Studoval SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí u Ing. arch. Petra Žerta, Fakultu architektury VUT v Brně u Doc. Ing. arch. Dagmar Glosové a postgraduálně na ETH Zürich u Prof. Maria Campiho téma „Urbánní projekt“, člen ČKA a Spolku architektů Česka a Slovenska - BLOK.

Po absolutoriu na VUT Brno pracoval v kanceláři Doc. Ing. arch. Jiřího Oplatka v Basileji, Švýcarsko. S kolektivem vyhrál 3. cenu v soutěži na pavilon ČR Expo Sevilla, 5. cenu v soutěži na úpravu města Brig ve Švýcarsku a 2. cenu v soutěži na Saleziánskou oratoř v Brně. Působil pedagogicky na Fakultě architektury v Brně a na katedře architektury STU v Bratislavě, od 2018 jako pedagog na VŠB TU Fakulta stavební, Katedra architektury v Ostravě.

Realizován byl mj. jeho projekt autosalonu fy Hyundai v Náchodě, tři bytové domy v Basileji a Luzernerring (ateliér Doc. Ing. arch. J. Oplatka). Po návratu ze Švýcarska v roce 1997 působil 2 roky jako asistent na FA VUT Brno. Od roku 1998 vlastní architektonický ateliér ve Valašském Meziříčí, z jehož samostatné tvorby pochází např. tyto realizace: bytový Dům na půl cesty (Grand Prix Obce architektů 2005; Architecture V4), vila NN u Valašského Meziříčí (Slavné vily Zlínského kraje), bytový dům Jablůnka (Šumné Valašsko), památník holocaustu VM, restaurace Snoza VM, Central bar VM, Valašská koliba VM, kavárna Marco Polo VM, vila Gadas VM, rekonstrukce funkcionalistické vily arch. Místeckého v Poličné, bydlení pro seniory Seniorpark VM, vila v Beskydech a další.

Ateliér se svým individuálním přístupem ke každé jednotlivé zakázce zaměřuje na klienty s vysokými nároky na kvalitu architektury a designu.

Projekty Zdeňka Trefila

Vila v Beskydech

Objekt je situován na severní hranici jižně se svažujícího pozemku o ploše 6.500 m2, v jehož spodní části je vzrostlý les. Pozemek je součástí přírodního terénního útvaru - rokle, svažující...

Projekty Zdeňka Trefila

Vila v Beskydech

Objekt je situován na severní hranici jižně se svažujícího pozemku o ploše 6.500 m2, v jehož spodní části je vzrostlý les. Pozemek je součástí přírodního terénního útvaru - rokle, svažující...

© 2018 ArchTV